English

Za razvoj slovenskega podeželja


Ukrepi PRP 2014 - 2020

Okvirni finančni razrez sredstev po ukrepih iz naslova PRP 2014-2020

Ukrepi PRP 2014-2020

VIŠINA SREDSTEV €

DELEŽ %

 M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja

12.500.000

1,2

Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

10.768.000

1,0

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

1.738.666

0,2

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva

228.127.149

21,6

Ukrep M6 - Razvoj kmetij in podjetij

125.343.333

11,9

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

10.000.000

0,9

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

59.481.066

5,6

Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

2.227.950

0,2

Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 

203.607.368

19,3

Ukrep M11 - Ekološko kmetovanje

60.200.000

5,7

Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

265.933.333

25,2

Ukrep M14 - Dobrobit živali

16.368.000

1,5

Ukrep M16 - Sodelovanje

20.062.500

1,9

Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

52.365.613

5,0

SKUPAJ

1.056.222.978

 

INVESTICIJSKI UKREPI M4, M6, M8

412.951.548

39,1

 

Vir: Predstavitev ukrepov, podukrepov in operacij PRP 2014–2020 na spletni strani MKGP

 

Nosilci Ukrepov PRP 2014-2020 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Kontakt: Gabrijela Salobir

 

Kontakt: Gabrijela Salobir

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva 

Kontakt: Neva Pajntar, Barbara Trunkelj

 

Kontakt: Andreja Krt Stopar

 

  • podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov

Operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov

Kontakt: Vojko Bizjak

 

Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij

Kontakt: Jože Očko

 

Kontakt: Darja Pipan

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Kontakt: Darja Pipan

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (59.481.066 EUR)
 

  • podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov


Operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči

Operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

 

  • podukrep M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

 

Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Kontakt: Dušica Majer

 

Ukrep M16 - Sodelovanje

Operacija: Kratke dobavne verige in lokalni trgi

Operacija: Okolje in podnebne spremembe

Operacija: Socialna diverzifikacija

Operacija: Tehnološki razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu

Kontakt: Anton Jagodic in Barbara Trunkelj

 

Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Kontakt: Barbara Trunkelj

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 139, februar 2017

 

  • Zastopanje: Za spremembo zakonodaje s področja DDV
  • Svetovanje:  Uredite Gerke in se pripravite na vnos zbirne vloge
  • Promocija: Predstavite se na dogodkih Podeželje v mestu 2017
  • Zgledi vlečejo: Pri naložbah v kmetijstvu ne smeš hoteti preveč

Kupujmo domace

PEFC