English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020
 

Prvo javno predstavitev, ki je potekala 21. 6. 2016 na Dunajski 167,  je izvedlo ministrstvo v sodelovanju z Agencijo (več o tem glej Predstavitev javnih razpisov iz PRP 2014-2020), nadaljnje predstavite javnih razpisov pa bodo izvedli širom Slovenije KGZS - Kmetijsko gozdarski zavodi. O tem vas bomo v naknadno obvestili.

Drugi  javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4.7. do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ

Tretji  javni razpis za podukrep 4.1: javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, za leto 2016

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4.7. do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo:  TUKAJ.

Več o razpisu:  TUKAJ

 

V drugi polovici leta 2016 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano načrtuje še 11 javnih razpisov iz naslova PRP 2014-2020.

Več o tem: TUKAJ

 

PODUKREP 8.4 Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

PODUKREP 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Prvi javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo  do vključno 23. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ.

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev razpisa si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

PODUKREP 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Prvi  javni  razpis za podukrep 8.6 : Podpora za naložbe v  nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo  do vključno 16. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

 

PODUKREP 4.2    Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali kmetijskih proizvodov

Prvi javni razpis  za podukrep 4.2  Razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. do vključno 1. 6. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo : TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev razpisa si lahko ogledate TUKAJ

 

PODUKREP 4. 1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Prvi javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških iz izboljšav ter znižanju stroškov pridelave:

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 7. 3. do vključno 18. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ

 

 

UKREP M19 -  Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 

Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja

Rok za oddajo:  26. junij 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ  

 

Povezave do  javnih razpisov: