English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi (JR)
 

Seznam aktualnih javnih razpisov je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP):