English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020
 

Četrti javni razpis za podukrep 4.1 javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 7. 2016 do vključno 10. 10. 2016 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

 Več o razpisu:  TUKAJ


Drugi  javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4.7. do vključno 10. 10. 2016 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ


Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 


Okvirni terminski načrt JR najdete: TUKAJ

Povezave do  javnih razpisov in obvestil na temo razpisov:

·         TERMINSKI NAČRT obravnave vlog...

·         STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo...

·         IZPLAČILA...

·         AKTRP Navodila obvestila in novice: http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/

·         Spletni forum AKTRP  https://forum2.arsktrp.gov.si/