English

 

 

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020

Terminski načrt objav javnih razpisov je na voljo TUKAJ

Kontakti svetovalcev, ki vam lahko posredujejo dodatne informacije, so na voljo: TUKAJ


Prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva / OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  6. 2. 2017 do vključno 21. 4. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Informacijska zloženka: Namakanje kmetijskih zemljišč: "Namakanje v kmetijstvu zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke"

 

Prvi javni razpis za povezovanje lokalnih akcijskih skupin  – podukrep 19.3

Upravičenci  lahko vlogo vložijo do 31. 3.2017

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

Drugi javni razpis za podukrep 4.2  Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 3. 1. 2017 do 13. 6. 2017 vključno do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

Šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 12. 4. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev PDF: TUKAJ

 

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 1.7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


Okvirni terminski načrt JR najdete: TUKAJ

Povezave do  javnih razpisov in obvestil na temo razpisov:

                        - Vnos zahtevkov - tehnična navodila marec 2017

                        - Vlaganje zahtevkov - vsebinska navodila marec 2017

 

                        - Označevanje naložbenih ukrepov PRP marec 2017

 


          ARHIV

 

  • Prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva / OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 10. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ

 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ

 

 

  • Sedmi javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 1. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev PDF: TUKAJ

 

Kupujmo domace

PEFC