English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi (JR)
 

Program razvoja podeželja 2007 - 2013
 Datum objave JRRok za oddajo vlogRazpisano sredstev (EUR)
 Ukrep 121 - »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči20. 12. 201315. 1. do 5. 2. 2014 do 24. ure2.000.000
     
Drugi razpisi
UkrepDatum objave JRRok za oddajo vlogRazpisano sredstev (EUR)
    
    
    
    
    
    
    
    
Vir: Spletna stran Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 20. 12. 2013  

Razpisi, razpisna dokumentacija ter ostale informacije so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje, (MKO) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP):

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/