English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020

Seznam NAPOVEDI PREDSTAVITEV razpisov za širšo javnost, lokacije in vsebine si lahko pogledate TUKAJ

Kontakti svetovalcev, ki vam lahko posredujejo dodatne informacije so na voljo: TUKAJ


Sedmi javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 1. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev PDF: TUKAJ

Šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 8. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev PDF: TUKAJ

Prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva / OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 10. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Prvi  javni razpis za iz naslova poukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:TUKAJ

Predstavitev PowerPoint   TUKAJ

Peti  javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Operacija naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 1.7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


Okvirni terminski načrt JR najdete: TUKAJ

Povezave do  javnih razpisov in obvestil na temo razpisov:

·         TERMINSKI NAČRT obravnave vlog...

·         STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo...

·         IZPLAČILA...

·         AKTRP Navodila obvestila in novice: http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/

·         Spletni forum AKTRP  https://forum2.arsktrp.gov.si/