English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020
 

PODUKREP 8.4 Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

PODUKREP 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Prvi javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo  do vključno 23. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ.

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev razpisa si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

PODUKREP 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Prvi  javni  razpis za podukrep 8.6 : Podpora za naložbe v  nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo  do vključno 16. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 

 

PODUKREP 4.2    Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali kmetijskih proizvodov

Prvi javni razpis  za podukrep 4.2  Razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. do vključno 1. 6. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo : TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev razpisa si lahko ogledate TUKAJ

 

PODUKREP 4. 1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Prvi javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških iz izboljšav ter znižanju stroškov pridelave:

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 7. 3. do vključno 18. 5. 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ

 

 

UKREP M19 -  Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 

Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja

Rok za oddajo:  26. junij 2016

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ  

 

Povezave do  javnih razpisov: