English

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020
 

Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 


Okvirni terminski načrt JR najdete: TUKAJ

Povezave do  javnih razpisov in obvestil na temo razpisov:

·         TERMINSKI NAČRT obravnave vlog...

·         STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo...

·         IZPLAČILA...

·         AKTRP Navodila obvestila in novice: http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/

·         Spletni forum AKTRP  https://forum2.arsktrp.gov.si/