English

Za razvoj slovenskega podeželja


Načrtovani razpisi do aprila 2014 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007 - 2013 do aprila 2014 lahko preberete tukaj