English

Za razvoj slovenskega podeželja


Info točke KGZS


 

Mojca Vavken

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:01 513 07 16
T:01 756 49 32

mojca.vavken@lj.kgzs.si

Blaška Božnar

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

blaska.boznar@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39  

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Simona Hauptman

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Zdenka Kramar

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Mojca Krivec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

Darja Zadnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 

Ukrepi v gozdarstvu

Andrej Andoljšek

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 30

andrej.andoljsek@kgzs.si

Mihael Koprivnikar

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 67 02

miha.koprivnikar@kgzs.si

Egon Rebec

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 31

egon.rebec@kgzs.si

 

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS:

Barbara Trunkelj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:  (01) 513 66 64

barbara.trunkelj@kgzs.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 135, maj 2016

 

  • Tema meseca: Člani Upravnega odbora o minulem mandatu
  • Aktualno:  Sprejema se novi zakon o katastrskem dohodku
  • Aktualno: Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh
  • Nasveti: Za boljše in trdnejše povezovanje
  • Vabimo: Dan tehnike 2016