English

Za razvoj slovenskega podeželja


Info točke KGZS

 

V kolikor ste zainteresirani za prijavo na razpis za nepovratna sredstva, se lahko obrnete po nasvet na info točko iz spodnjega seznama, ki je najbližja sedežu vaše kmetije. Poleg telefonskega svetovanja se lahko dogovorite tudi za osebno svetovanje in ogled situacije na vaši kmetiji.

Ob odprtju vsakega razpisa iz nalsova PRP 2014-2020 so na področju KGZS-kmetijsko gozdarskih zavodov organizirana tudi razna izobraževanja, okrogle mize in delavnice, zato pozorno spremljajte obvestila na spletnih straneh KGZS - zavodov oziroma KGZS.  

 

Arhiv izvedenih izobraževanj

 

Mojca Vavken

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:01 513 07 16
T:01 756 49 32

mojca.vavken@lj.kgzs.si

Blaška Božnar

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

blaska.boznar@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39  

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Simona Hauptman

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Zdenka Kramar

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Mojca Krivec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

Darja Zadnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 

Ukrepi v gozdarstvu

Andrej Andoljšek

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 30

andrej.andoljsek@kgzs.si

Mihael Koprivnikar

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 67 02

miha.koprivnikar@kgzs.si

Egon Rebec

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 31

egon.rebec@kgzs.si

 

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS:

Barbara Trunkelj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:  (01) 513 66 64

barbara.trunkelj@kgzs.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 137, oktober 2016

 

  • Tema meseca: KGZS na sejmu Agra
  • Aktualno:  Upravni odbor KGZS o aktualnih razmerah
  • Aktualno: Smreka in gozd sta resno ogrožena
  • Nasveti: Sosedsko pravo - drevo na ali ob meji
  • Vabimo: Vabilo na posvet kmetijske svetovalne službe