English

Za razvoj slovenskega podeželja


Info točke KGZS

KGZS infotočke za razpise PRP 2007-2013

 

KGZS, Zavod Ljubljana,

Celovška cesta 135

 

Valentina Šajn

ukrepi 111, 311, 312

tel:  01 513 07 16

valentina.sajn@lj.kgzs.si

 

Sonja Zidar Urbanija

ukrep  112

tel: 01 899 50 14

sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

 

Marta Kos

ukrep 113

tel. 01 539 77 69

marta.kos@lj.kgzs.si

 

mag. Vesna Velikonja

ukrepa 121, 123

tel. 01 899 50 15

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

 

Janko Debeljak

ukrep 125

tel. 01 835 01 20

janko.debeljak@lj.kgzs.si

 

Janja Žagarukrepi

ukrepi 132, 133, 142

tel. 03 567 93 91

janja.zagar@lj.kgzs.si

 

Milka Mele Petrič

ukrep 322

tel. 01 709 70 40

milka.mpetric@lj.kgzs.si

 

Vladka Turk – Mate

ukrep 323

tel. 01 836 19 27

vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

 

Mojca Vavken

ukrepi 4. osi LEADER

tel. 01/ 756 49 32

mojca.vavken@lj.kgzs.si

 

KGZS, Zavod Murska Sobota,

Štefana Kovača 40

 

Slavko Petovar,

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (02) 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

 

 

KGZS, Zavod Kranj,

Iva Slavca 1

 

Lidija Šnut

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (04) 280 46 33

lidija.snut@kr.kgzs.si

 

Ana DemšarBenedičič za ukrep 121

tel. (04) 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

 

Franci Pavlin(informacije za sektor živinoreja)

tel: (04) 280-46-31

franc.pavlin@kr.kgzs.si

 

 

KGZS, Zavod Maribor,

Vinarska 14

 

Simona Hauptman

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (02) 228 49 12

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

 

Andrej Jamšek za ukrep 121
tel. (02) 228 49 25

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

 

Katarina Kresnikza ukrepe 132, 133, 142

tel. (02) 228 49 48

katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

 

 

KGZS, Zavod Novo mesto,

Šmihelska 14

 

mag. Zdenka Kramar

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (07) 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

 

KGZS, Zavod Ptuj,

Ormoška 28

 

Felicita Domiter

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (02) 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

 

 

KGZS, Zavod Nova Gorica,

Pri hrastu 18

 

Michaela Vidič

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (05) 335 12 12

michaela.vidic@go.kgzs.si

 

Darja Zadnik

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (05) 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 

 

KGZS, Zavod Celje,

Trnoveljska cesta 1

 

Mojca Krivec

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel. (03) 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

 

Darja Jeriček

vsi ukrepi za 1., 3 in 4. os PRP 2007-2013

tel.(02) 824 69 23 

darja.jericek@ce.kgzs.si

 

Polona Starc

ukrepa 112 in 113

tel. (03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si

 

INFOTOČKE GOZDARSTVO – ukrep 122

 

Veronika Valentar                       

KGZS- Zavod Maribor                     

Vinarska 14                             

2000 Maribor                            

tel. (02) 228 49 54                                   

veronika.valentar@kmetijski-zavod.si

 

Egon Rebec

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Celovška c. 135

1000 Ljubljana

tel. (01) 513 66 31

egon.rebec@kgzs.si

 

 

Jože Oblak

KGZS, Zavod Ljubljana,

Celovška cesta 135

tel. 01 895 38 76

joze.oblak@lj.kgzs.si

 

 

 

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS:

 

Barbara Trunkelj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Celovška c. 135, 1000 Ljubljana

tel. (01) 51 36 64

barbara.trunkelj@kgzs.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

  • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
  • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
  • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
  • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
  • Vabimo: Podeželje v mestu 2016