English

Za razvoj slovenskega podeželja


Drugi javni razpisi

 

Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

 

Razpis: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1278

 

Več o tem na spletni strani MKGP: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8887/

 

Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016  

 

Razpis: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1279

 

Več o tem na spletni strani MKGP: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8887/

 

Ukrep IV - Nadomestilo škode za vranični prisad  

Razpis: Javni razpis iz naslova Ukrepa IV. Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada


 

Razpisi so odprti do porabe sredstev; rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 145, FEBRUAR 2018

 

  • Predsednik KGZS: Pred nami so pomembne odločitve
  • SKP: Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
  • Zbirne vloge: Ste pripravljeni na oddajo zbirne vloge?
  • Vabljeni na Podeželje v mestu

Kupujmo domace

PEFC