English

Za razvoj slovenskega podeželja


 

FADN (Farm Accountancy Data Network)

FADN je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo.

 

Po FADN metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije.

 

Poročevalske kmetije in uporabniki podatkov FADN

 

Podatki FADN se uporabljajo za analiziranje finančnih spodbud in načrtovanje kmetijske politike na nacionalni ravni  in ravni EU. Po FADN metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah EU.

 

Za kmetije pa je FADN knjigovodstvo pomembno, ker spremljate gospodarjenje na svojih kmetijah, primerjate poslovanje z drugimi kmetijami, analizirate svoje preteklo poslovanje in načrtujete poslovanje v prihodnjih letih.

 

Kmetije, ki vodite FADN, ste običajno:

  • vzorčne kmetije (t. i. »vzorčniki«), ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu,
  • kmetije, ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja (t. i. »obvezniki«).

 

Vzorčniki ste za sodelovanje v reprezentativnem vzorcu izbrani na podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi Statistični urad RS in potrdi nacionalna Komisija FADN. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi in pošlje pogodbe za vzorčnike (običajno ob koncu leta za prihodnje leto); tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje, pogodbe podpišete in v skladu z navodili pošljete na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodelovanje v vzorcu je prostovoljno.

 

Obvezniki morate spremljati rezultate gospodarjenja pet obračunskih let po izplačilu sredstev, razen v primeru, da za primarno kmetijsko pridelavo že spremljate rezultate na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih.

 


Pomembni roki

 

Obračunsko obdobje je eno koledarsko leto, ki je v Sloveniji od 1. januarja do 31. decembra.

 

Vzorčniki morate oddati vsa poročila na računovodski pisarni Kranj ali Ptuj najkasneje do 28. 02. za preteklo leto.

 

Obvezniki – morate oddati obdelave podatkov FADN na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in hkrati posredovati informacijo o vodenju FADN preko spletnega portala e-Kmetija v spletno aplikacijo »Program razvoja podeželja – Izplačila / Poročila najkasneje do 31. 03. za preteklo leto.

Več o tem najdete tukaj

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 131, december 2015

 

  • Tema meseca: Inovativni mladi kmet 2015 je Matjaž Frešer
  • Pogovor: Svež veter izpod Pohorja - Matjaž Frešer
  • Aktualno:  Kdor sodeluje z nami, zmore več
  • Aktualno: Kmet je steber, je bil in bo
  • Aktualno: Davčne blagajne - kdo jih mora imeti
  • Gozd in obnovljivi viri: Nove razsežnosti certifikacije lesa