English

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontaktne osebe

 • Prof. dr. Jože Osterc,
  Valvasorjeva 1, Ljubljana - predsednik

 

 • Prof. dr. Andrej Udovč,
  Biotehniška fakulteta, Agronomija - podpredsednik

 • G. Igor Hrovatič,
  direktor KGZS - podpredsednik


 • Ga. Barbara Trunkelj,
  KGZS - tajnica

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 121, 2014

 

 • Tema meseca: Ukrep PRP - pomoč mladim prevzemnikom
 • Pogovor: Novi člani so vedno dobrodošli - Rok Damijan, predsednik ZSPM
 • Aktualno: Sanacija žledoloma
 • Nasveti:  Nova spoznanja v prehrani prašičev