English

 

 

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Razvoj podeželja

V okviru Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo deluje Oddelek za razvoj podeželja.

Glavna področja dela oddelka za razvoj podeželja so:

 • Zbirne vloge (neposredna in kmetijsko okoljska plačila)
 • Razpisi
 • Dopolnilne dejavnosti
 • Delo z društvi in podeželsko mladino
 • Ekonomika kmetijstva
 • Davki
 • FADN
 • Socialno podjetništvo
 • NPK
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi PRP 2014-2020 in njegovih izvedbenih predpisov

 

Zaposleni na oddelku za razvoj podeželja 

dr. Jernej Demšar
Ukrepi kmetijske politike - neposredna in kmetijsko okoljska plačila

T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si
  
Barbara Trunkelj
Razpisi in pomoči z naslova Programa razvoja podeželja ter ostalih virov

T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si
 
Andreja Krt Stopar
Dopolnilne dejavnosti, socialna varnost in delo z društvi

T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si
 
mag. Neva Pajntar
Ekonomika kmetijstva, davki in razvoj podeželja

T: (01) 51 36 656
E: neva.pajntar@kgzs.si
 
Darja Pipan
Knjigovodstvo, socialno podjetništvo, strukturna politika in razvoj podeželja

T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si
 

Marinka Korošec
Zbirne vloge NPK (Nacionalne poklicne kvalifikacije)

T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si


Jože Očko
Načrtovanje, spremljanja, vrednotenja dela JSKS in izobraževanje v kmetijstvu

T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 140, april 2017

 

 • Zastopanje: Kmalu nova sredstva za mlade kmete
 • Svetovanje:  Certifikat NPK - dokaz, da znate
 • Svetovanje: Zavarovanja v kmetijstvu
 • Promocija: Prepoznajte tudi kmečke mlečne izdelke
 • Zgledi vlečejo: Pridelava jih veseli, birokracija pa duši

Kupujmo domace

PEFC