English

Za razvoj slovenskega podeželja


Zakonski predpisi

Zakonski predpisi, ki zadevajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Zakoni

 Uredbe

 • Uredba (ES) št. 178/02 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
 • Uredba (ES) št 852/04 o higieni živil
 • Uredba (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora
 • Uredba (ES) št. 882/04 o izvajanju uradnega nadzora , dase zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
 • Uredba (ES) št.1774/02 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
 • Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. List RS št. 61/05)

 Pravilniki

 • Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.list 79/2005)
 • Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji(Ur.l. RS, št. 71/2001, 88/2001, 83/2005)
 • Pravilnik o minimalnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev (Ur.list 88/2000, 114/2004, 52/2008)
 • Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
  (Ur.l. RS, št. 29/1997, 51/1998, 46/2005, 92/2006, 62/2008, 80/2008)
 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost(Ur.l. RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006, 93/2007)
 • Posebne uzance v gostinstvu Ur. list RS 22/95
 • Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji (Ur.l. RS, št. 93/2001)
 • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora Ur.l. RS, št. 51/2006, Ur.l. RS, št. 66/2007 (27/2009 popr.)
 • Pravilnik O prilagoditvi določenih higienskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS 105/06)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili(Ur.l. RS, št. 82/2003, 25/ 2009)
 • Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Ur.l. RS, št. 63/2002, 117/2002, 46/2006,)
 • Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil (Ur.l. RS, št. 63/2002, 117/2002, 46/2006, 53/2007)
 • Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Ur.l. RS, št. 28/2004, 10/2005, 57/2005, 115/2006),
 • Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur.l. RS, št. 50/2004 58/2004 - popr., 43/2005 (64/2005 - popr., 83/2005, 115/2005)
 • Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (,Ur.l. RS, št. 36/2005, 38/2006, 100/2006, 65/2008),
 • Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Ur.l. RS, št. 100/1999, 38/2000, 71/2000, 36/2001, 81/2002, 1/2004, 15/2004 (38/2004 - popr.), 18/2004, 25/2004 (34/2004 - popr.), 25/2004 (34/2004 - popr.), 28/2004 (58/2004 - popr.), 28/2004, 28/2004 (58/2004 - popr.), 28/2004, 28/2004, 117/2004),
 • Pravilnik o veterinarskih pogojih za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, in višini pristojbin (Ur.l. RS, št. 25/2004),
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. RS, št. 72/2004, 83/2004, 138/2004),
 • Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo
  (Ur.l. RS, št. 117/2004)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti Ur.l. RS, št.37/2009

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

 • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
 • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
 • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
 • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
 • Vabimo: Podeželje v mestu 2016