English

 

 

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Davki

Davčna zakonodaja na področju kmetijstva

Davčna zakonodaja, ki ureja področje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah, je pogosto zelo zapletena, urejena s številnimi predpisi, ki so med seboj povezani. Veliko je področij obdavčevanja kmetijstva, za katera so predvidene posebne, zelo specifične rešitve.

 

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pozorno spremljamo davčno zakonodajo in se aktivno vključujemo v iskanje kmetom ugodnih in prijaznih rešitev. Glede na to, da se davčna zakonodaja neprestano spreminja, je informiranje kmetov o novostih ter davčno svetovanje med pomembnejšimi nalogami kmetijskih svetovalcev. Strokovnjaki s tega področja so večinoma predstavniki strokovne skupine za ekonomiko kmetijstva.

 

Seznam kontaktnih oseb na kmetijsko-gozdarskih zavodih za področje davkov

 

Institucija

Ime in priimek

Telefon

e-naslov

KGZS, Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

mag. Neva Pajntar, koordinatorka strokovne skupine

01 513 66 56

neva.pajntar@kgzs.si

KGZ Murska Sobota

Damjan Jerič

02 539 14 36

damjan.jeric@gov.si

KGZ Ptuj

Helenca Kapun

02 805 58 80

helena.kapun@kgz-ptuj.si

KGZ Ptuj

Stanislav Leskovar

02 749 36 09

stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si

KGZ Kranj

Ana Demšar-Benedičič

04 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

KGZ Maribor

Andrej Jamšek

02 228 49 25

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

KGZ Nova Gorica

Miran Sotlar

Bogdan Črv

05 631 04 80

05 381 12 95

miran.sotlar@go.kgzs.si

bogdan.crv@go.kgzs.si

KGZ Celje

 

Nadomešča

mag. Darija Trpin Švikart

Marjana Avberšek

03 490 75 89

 

03 898 82 71

darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si

 

marjana.avbersek@ce.kgzs.si

KGZ Ljubljana

mag. Vesna Velikonja

01 513 07 28

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

KGZ Novo mesto

Nadomešča

Damijan Vrtin

Helena Gramc

07 373 05 78

07 490 22 10

damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si

helena.gramc@kgzs-zavodnm.si

 

 

Področja davkov in spremljajoče zakonodaje, ki so pomembna z vidika poslovanja kmetij, so sledeča:

Dohodnina

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Ureja jo Zakon o dohodnini ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697

Več o dohodnini lahko prebere tukaj.

 

Katastrski dohodek

DDV

Trošarine

Davčne blagajne

E-računi in vezana knjiga računov

 

Zaradi številnih novosti na naštetih področjih prenavljamo vsebino spletne strani in bo na voljo v čim krajšem času.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 139, februar 2017

 

  • Zastopanje: Za spremembo zakonodaje s področja DDV
  • Svetovanje:  Uredite Gerke in se pripravite na vnos zbirne vloge
  • Promocija: Predstavite se na dogodkih Podeželje v mestu 2017
  • Zgledi vlečejo: Pri naložbah v kmetijstvu ne smeš hoteti preveč

Kupujmo domace

PEFC