English

 

 

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS na sejmu AGRA

Med 22. in 27. avgustom vas vabimo na razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali B na 53. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

 

Že vrsto let Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) aktivno sodeluje na sejmu Agra. Tudi letos bomo imeli v hali B razstavni prostor, na katerem bomo predstavili svoje delovanje in pomen. Na njem se bodo poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja. Zagotovo bo v šestih dneh, kolikor traja sejem, naš razstavni prostor prava priložnost za srečanje, pogovor in usmeritve za delo v korist slovenskega kmeta, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podeželja. Vljudno vabljeni, da ga obiščete!

 

 

Dogodki KGZS na sejmu

PROGRAM KGZS NA SEJMU AGRA 2015

 

SOBOTA, 22. AVGUST 2015

11.00 – 13.00 / maneža

Odprtje sejma

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         povezovanje pridelovalcev

·         predelava mleka

 

NEDELJA, 23. AVGUSTA 2015

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         gozdarstvo, PEFC in škode po divjadi 

·         svetovanja za mlade kmete

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         gozdarstvo, PEFC in škode po divjadi

 

PONEDELJEK, 24. AVGUST 2015

9.00 - 10.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         neposredna plačila in ukrepi KOPOP, OMD, EK

9.30 - 11.45 / maneža /

Ocenjevanje razstavljene goveje živine

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

11.00 – 11.45 / Dvorana 2

Predstavitev Kaj je prinesla SKP slovenskemu podeželju za medije iz Srbije, Makedonije in Hrvaške

12.00 - 14.00 / VIP soba KGZS /

Komisija za zelišča – dr. Dušica Majer

13.00 - 14.00 / maneža /

Podelitev priznanj in nagrad rejcem nagrajenih živali

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         identifikacija in registracija živali ter zdravstveno stanje pri reje drobnice in govedoreje

 

TOREK, 25. AVGUST 2015 – DAN KGZS

DAN KGZS

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         pravni nasveti

09.00 – 09.30 / Dvorana 1/

Novinarska konferenca KGZS ob dnevu zbornice

09.30 – 11.00 / Dvorana 1/

Predstavitev 15 let KGZS in Zaključek akcije S kmetije za vas

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

11.00 – 12.00 / Dvorana 1/

Posvet Trženje sodobne kmetije

12.00 – 13.30 /Dvorana 1/

Posvet Obdavčitve v kmetijstvu

12.00 - 13.30 / VIP soba KGZS /

Strokovna skupina za vinogradništvo in vinarstvo  – Vojko Bizjak

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS/

Strokovni nasveti KGZS:

·         obdavčitve v kmetijstvu

 

SREDA, 26. AVGUST 2015

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         socialno podjetništvo

10.00 - 11.45 / dvorana 5 /

Prašičerejski posvet in podelitev priznanj in pohval najboljšim rejam

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         kmetijsko-zemljiška politika

 

ČETRTEK, 27. AVGUST 2015

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         dopolnilne dejavnosti

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti KGZS:

·         vodovarstvena območja - VVO

 

Vabila na dogodke

Sporočila za javnost

Predstavitve


Kupujmo domace

PEFC