English

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS na sejmu AGRA

Med 26. in 31. avgustom vas vabimo na razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali B na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

 

Že vrsto let Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) aktivno sodeluje na sejmu Agra. Tudi letos bomo imeli v hali B razstavni prostor, na katerem bomo predstavili svoje delovanje in pomen. Na njem se bodo poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja. Zagotovo bo v šestih dneh, kolikor traja sejem, naš razstavni prostor prava priložnost za srečanje, pogovor in usmeritve za delo v korist slovenskega kmeta, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podeželja. Vljudno vabljeni, da ga obiščete!

 

 

Dogodki KGZS na sejmu

PROGRAM KGZS NA SEJMU AGRA 2017

Sobota, 26. 8. 2017

10.00 – 11.00 / maneža

Odprtje sejma AGRA

13.00 – 14.00 / dvorana 2

Predavanje: Kako do sredstev za mlade kmete

Predava: Jože Očko, KGZS

 

Nedelja, 27. 8. 2017

11.00-13.00 maneža

Tekmovanje otrok v vodenju telet in podelitev pokalov najboljšim otrokom

 

Ponedeljek, 28. 8. 2017

10.00 – 12.30 / maneža

Ocenjevanje razstavljene goveje živine

13.00 – 14.00 / dvorana  5

Predavanje: Davki v kmetijstvu – zakaj morajo biti kmetom prijazni

Predava: mag. Neva Pajntar, KGZS

13.00 – 14.00 / maneža

Podelitev nagrad govedorejcem

 

Torek, 29. 8. 2017

10.00  – 11.00 / dvorana 1

Srečanje ob dnevu KGZS

11.00 – 12.00 / dvorana 1

Podelitev priznanj S kmetije za vas

(Soorganizacija: KGZS, Kmečki glas, Finance)

12.00  – 13.00 / dvorana 1

Okrogla miza z zmagovalci natečaja S kmetije za vas

 

Sreda, 30. 8. 2017

9.00 – 10.30 / dvorana 4

Skupna seja območnih enot KGZS Murska Sobota, Ptuj in Maribor

Organizator: KGZS, KGZ Murska Sobota

10.00 – 12.30 / dvorana 5

Okrogla miza Kako v Sloveniji zagotoviti dovolj pujskov za shemo IK in za zadovoljitev potreb potrošnika,

Okrogli mizi sledi podelitev priznanj in pohval najboljšim rejam

Organizator: KGZS  v sodelovanju s Slovensko zvezo prašičerejcev

14.00 – 15.00 / dvorana 2

Predavanje: Sladkorna pesa na naših njivah

15.00 – 16.00 / dvorana 1

Podelitev priznanj Najboljša vina Vinisa

Organizator: Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis in KGZS

 

Vabila na dogodke

Sporočila za javnost

Predstavitve

 

Kupujmo domace

PEFC