English

Za razvoj slovenskega podeželja


RAZPIS TEKMOVANJ MLADI IN KMETIJSTVO 2016


1. Pogoji sodelovanja

Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo sodelujejo 3-članske ekipe mladih s podeželja, ki se prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM).

Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starejši od 20 let (lahko pa na dan kviza praznujeta 20. rojstni dan), za tretjo osebo tekmovalne ekipe pa ni starostne omejitve. Za lanskoletno zmagovalno ekipo državnega tekmovanja starostne omejitve ne veljajo.

Tekmovalci lahko tekmujejo na treh ravneh:
- občinski oz. lokalni,
- regijski oz. območni,
- državni.

Tekmovanja se izvedejo, če se prijavita vsaj dve ekipi. Prvo uvrščena ekipa se uvrsti na tekmovanje višji ravni. Obvezna so regijska tekmovanja, samo zmagovalci teh lahko sodelujejo na državnem tekmovanju. Regijska tekmovanja se organizirajo za naslednja območja: Primorsko, Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajinsko, Posavsko, Ljubljansko z Zasavjem, Celjsko, Koroško, Podravsko ter Pomursko.


2. Potek tekmovanja

Občinska in regijska tekmovanja se izvedejo do 27. marca 2016. Državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo bo 16. aprila 2016 v Gasilskem domu v Tomaški vasi v Mislinjski dolini. Na državnem tekmovanju sodelujejo ekipe zmagovalke na regijskih tekmovanjih v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi ekipa lanskoletnega državnega tekmovanja, ki si je v letu 2015 pridobila čast izvedbe prireditve državnega tekmovanja za leto 2016 (DPM Mislinjske doline).
Pravila in razpise tekmovanj na lokalni in regionalni ravni pripravijo organizatorji: lokalno društvo podeželske mladine in javna služba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na tekmovanjih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.

Pravilnik državnega tekmovanja je dostopen na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si in Zveze slovenske podeželske mladine: www.zveza-zspm.si .

 


3. Literatura

PODNEBNE SPREMEMBE:
       1.  Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. XXIII. tradicionalni posvet kmetijske svetovalne službe, Bled, 2008 (strani: 7-18, 95-108, 139-165, 173-180) - gradivo 1   gradivo 2


       2. Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana, 2014 (gradivo)


RIBOGOJSTVO:
1. Boris Skalin/Ribogojstvo/ČZP Kmečki glas, 1993 - gradivo

 

VSEBINASTRANI
Uporaba rib in klavna dobit pri ribah12 - 13
Temperatura vode…Zreja rib v slani vodi16 – 24
Pomembnejše postrvje vrste26 - 33
Inkubacija in valjenje iker, oprema in objekti43-46;  48;  55
Zreja zaroda63 – 68
Zreja mladic86 – 88
Zreja konzumnih postrvi89 - 103
Transport iker, zarodka, mladic in konzumnih postrvi104 - 110
Izvor krapa111 - 112
Zreja krapovskega zarodka126 – 141
Zreja krapovskih mladic142 – 146
Zreja konzumnega krapa146 – 156
Transport krapov159 - 161
Bolezni  179 - 183

Knjiga je dosegljiva tudi v sledečih knjižnicah: povezava
 

     2.  Tehnološki list:
Miha Štular /Projekt izdelave ribogojnice (vas zanima kako do ribogojnice?)/ KGZS, 2014;
tehnološki list specialista za ribogojstvo za območje vse Slovenije pri KGZS - povezava  gradivo


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE:
1. Splošno gradivo o obnovljivih virih energije: povezava    gradivo

2. Podrobnejše o lesni biomasi: povezava   gradivo od strani 74 do 86

3. Posamezne vsebine o lesni biomasi: povezava      gradivo  strani 9,10,11, 24 (brez preglednice 20) ter od 50. do  59. strani

 

PODEŽELSKA MLADINA:
O Zvezi slovenske podeželske mladine: gradivo

 

Vsa gradiva so dostopna v elektronski obliki.

 

Organizatorji tekmovanj lahko poleg predpisanih vsebin vključijo tudi druge vsebine, le da pravi čas obvestijo tekmovalce.

 

Predpisana literatura je tekmovalcem na voljo na Kmetijsko gozdarskih zavodih, na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe in v elektronski obliki.

 

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabita, da se mladi prijavite in pomagate oblikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Sloveniji.

 

Ljubljana, 26. januar 2016

 

 

Kupujmo domace

PEFC