English

Za razvoj slovenskega podeželja


RAZPIS TEKMOVANJ MLADI IN KMETIJSTVO 2017

1. Pogoji sodelovanja

Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo sodelujejo 3-članske ekipe mladih s podeželja, ki se prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM).

Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starejši od 20 let (lahko pa na dan kviza praznujeta 20. rojstni dan), za tretjo osebo tekmovalne ekipe pa ni starostne omejitve. Za lanskoletno zmagovalno ekipo državnega tekmovanja starostne omejitve ne veljajo.

Tekmovalci lahko tekmujejo na treh ravneh:

- občinski oz. lokalni,

- regijski oz. območni,

- državni.

Tekmovanja se izvedejo, če se prijavita vsaj dve ekipi. Prvo uvrščena ekipa se uvrsti na tekmovanje višje ravni. Obvezna so regijska tekmovanja, samo zmagovalci teh lahko sodelujejo na državnem tekmovanju. Regijska tekmovanja se organizirajo za naslednja območja: Primorsko, Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajinsko, Posavsko, Ljubljansko z Zasavjem, Celjsko, Koroško, Podravsko ter Pomursko.

 

2. Potek tekmovanja

Občinska in regijska tekmovanja se izvedejo do 9. aprila 2017. Državni kviz Mladi in kmetijstvo bo 22. aprila 2017 pri Kulturnem domu v Sv. Juriju ob Ščavnici. Na državnem tekmovanju sodelujejo ekipe zmagovalke regijskih tekmovanj v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi zmagovalna ekipa državnega tekmovanja iz leta 2016, ki si je pridobila čast izvedbe prireditve državnega tekmovanja v letu 2017 (DPM Sv. Jurij ob Ščavnici).

Pravila in razpise tekmovanj na lokalni in regionalni ravni pripravijo organizatorji: lokalno društvo podeželske mladine in javna služba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na tekmovanjih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.

Pravilnik državnega tekmovanja je dostopen na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si in Zveze slovenske podeželske mladine: www.zspm.si .

 

3. Literatura

PRAŠIČEREJA:

ZBRANO GRADIVO: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2xkUiOPEL2Rjg2MFdLMEpFc1E?usp=sharing

 

Štuhec I. /Etologija domačih živali, BF-oddelek za zootehniko, 2016

Vid prašiča – s. 24

Sluh pri prašiču – s. 27

Voh pri prašiču – s. 29

Okus pri prašiču – s. 31

Tip pri prašiču – s. 33

Žretje po vrstah – prašič – s. 83 – 85

Blatenje in uriniranje –prašič – s. 92-93

Komfortno obnašanje -  prašič – s. 98 – 99

Termoregulacijsko obnašanje – prašič – s. 103 – 104

Leganje in vstajanje – s. 107 - 108

Tipično raziskovalno obnašanje po vrstah – prašič – s. 114

Počivanje – prašič – s. 117-118

Socialno obnašanje prašič s. 123-124

Razmnoževanje – prašič  s. 133 – 135

Povezava mati-mladič – prašiči s. 142 -143

Igra in vaja – pujski s. 148

 

Belec B. s sodelavci / Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali – prašičereja iz PRP za leto 2016

http://www.kmetijskizavod-celje.si/images/upload/2016/1356 dobrobit živali-prasici 2016.pdf

 

Prevalnik D./Pribožič P. Urankar J. Malovrh Š. /Kondicija plemenskih svinj in prehrana

 

Belec.B/Biološka varnost na prašičerejski kmetiji in kako živeti s PRRS

 

Povzeto po Tacer M./Od glistavih prašičev ni pričakovati zdrave in donosne prireje

 

P. Pribožič/Alternativni sistem reje prašičev v hlevih tipa PIG PORT http://www.kgzs.si/Portals/0/Strokovna%20gradiva/34%20-%20Alternativni%20sistemi%20reje%20prasicev%20v%20hlevih%20tipa%20PIG-PORT.pdf

 

Salobir G./10 korakov za kakovostne izdelke iz kmečke reje prašičev

 

Prevalnik D. s sodelavci/ Slovenska prašičereja

http://www.kgzs.si/Portals/0/KGZS_Slovenska%20prasicereja_2009.pdf

(str. Od 3 do 13)

 

BF-oddelek za zootehniko/ KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ SLOVENSKA AVTOHTONA PASMA PRAŠIČEV

http://www.genska-banka.si/fileadmin/uploads/Zlozenke/Zgib_krsko_pras_TISKARNA_zadnja.pdf

 

VOŽNJA S KMETIJSKO IN GOZDARSKO MEHANIZACIJO:

 

ZBRANO GRADIVO: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2xkUiOPEL2ellZWGx6ellhNEE?usp=sharing

 

Kviz »Mladi in kmetijstvo; tema: Kmetijska in gozdarska vozila v prometu, mag. Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod Ljubljana, spletno gradivo

 

VARSTVO GOZDOV PRED PODLUBNIKI:

 

ZBRANO GRADIVO: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2xkUiOPEL2MHRoSHNEbHd0MFE?usp=sharing

 

V poštev pridejo strani 5-52. V kvizu ne bo vprašanj glede postopkov ZGS in poročanja ZGS, ki so v posameznih poglavjih umeščeni v gradivu.

 

PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV: KOŠNJA, ŽETEV, MLATEV

 

ZBRANO GRADIVO: https://drive.google.com/open?id=0Bw2xkUiOPEL2RUViV21OcEhxUXc

KURET, Niko (str: 438 - 476)

        Praznično leto Slovencev : starosvetne šege in navade od pomladi do zime / Niko Kuret ; [umetniške priloge Maksim Gaspari]. - [3. izd.]. - Ljubljana : Družina, 1997 (Ljubljana : Delo - Tiskarna). - 2 zv. (621 str., [16] f. barvnih pril.)(627 str., [16] f. barvnih pril.) ; 24 cm

 

Organizatorji tekmovanj lahko poleg predpisanih vsebin vključijo tudi druge vsebine, le da pravi čas obvestijo tekmovalce.

Predpisana literatura je tekmovalcem na voljo na Kmetijsko gozdarskih zavodih, na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe in v elektronski obliki.

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabita, da se mladi prijavite in pomagate oblikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Sloveniji.

 

 

Kupujmo domace

PEFC