English

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontakti - Služba za selekcijo in kontrolo

Vodja oddelka za živinorejo KGZS
Danilo Potokar
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 64
E: danilo.potokar@kgzs.si
Oddelek za živinorejo KGZS - Služba za selekcijo in kontrolo
Jernej Vrtačnik
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 26
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si
Lucija Pinterič
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 27
E: lucija.pinteric@kgzs.si
Vodje oddelkov za živinorejo KGZ - Služba za selekcijo in kontrolo
Matija Rigler
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,  Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 07 30
E: matija.rigler@lj.kgzs.si
Igor Stanonik
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,  Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04/ 280 46 18
E: igor.stanonik@kr.kgzs.si
Andrej Kastelic
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,  Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
T: 07/ 373 05 82
E: andrej.kastelic@gov.si
Vitomir Bric
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,  Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T:05/ 335 12 00
E: vitomir.bric@go.kgzs.si

Zoran Kramer
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03/ 425 40 52
E: zoran.kramer@ce.kgzs.si
Daniel Skaza
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
T: 02/ 749 36 16
E: dani.skaza@kgz-ptuj.si
Marjan Špur
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,  Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02/ 539 14 45
E: marjan.spur@gov.si

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 125,  december 2014

 

  • Tema meseca: Znanje in inovacije za delovna mesta v kmetijstvu in na podeželju
  • Pogovor: Številne dejavnosti dajejo pestro ponudbo - Boris Uranjek, inovativni mladi kmet 2014
  • Aktualno: Ko vreme kroji kmetijsko usodo
  • Nasveti:  Ko za prodano blago ni plačila
  • Priloga: Nove označbe - prednost za domače izdelke