English

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontakti - Služba za selekcijo in kontrolo

Vodja oddelka za živinorejo KGZS
Danilo Potokar
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 64
E: danilo.potokar@kgzs.si
Oddelek za živinorejo KGZS - Služba za selekcijo in kontrolo
Jernej Vrtačnik
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 26
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si
Lucija Pinterič
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 66 27
E: lucija.pinteric@kgzs.si
Vodje oddelkov za živinorejo KGZ - Služba za selekcijo in kontrolo
Matija Rigler
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,  Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 07 30
E: matija.rigler@lj.kgzs.si
Igor Stanonik
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,  Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04/ 280 46 18
E: igor.stanonik@kr.kgzs.si
Andrej Kastelic
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,  Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
T: 07/ 373 05 82
E: andrej.kastelic@gov.si
Pavla Plesničar
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,  Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T:05/ 335 12 18
E: pavla.plesnicar@go.kgzs.si

Zoran Kramer
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03/ 425 40 52
E: zoran.kramer@ce.kgzs.si
Daniel Skaza
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
T: 02/ 749 36 16
E: dani.skaza@kgz-ptuj.si
Marjan Špur
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,  Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02/ 539 14 45
E: marjan.spur@gov.si

 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne