English

Za razvoj slovenskega podeželja


Ribogojstvo

Delo svetovalca, specialista za ribogojstvo, zaradi omejenih naravnih virov in s tem povezanim številom ribogojskih obratov obsega območje celotne Slovenije.

 

Ribogojstvo je v Sloveniji razmeroma enakomerno razvito. Po podatkih Registra objektov akvakultur in komercialnih ribnikov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Sloveniji preko 300 ribogojskih objektov. Značilnost slovenskih ribogojnic je njihova relativno majhna povprečna proizvodnja, s katero večinoma pokrivajo potrebe lokalnega trga. Prevladujejo toplovodni ribniki, v katerih je glavna vzreja krapa. Skupna proizvodnja toplovodnih vrst rib ne presega 300 ton letno.

 

Med hladnovodnimi vrstami z letno proizvodnjo približno 900 ton prevladuje vzreja kalifornijske postrvi (šarenke). Na obali pa se v nekaj školjčiščih letno proizvede do 250 ton užitnih klapavic in v enem gojišču 100 ton brancinov.
Trendi v slovenskem ribogojstvu trenutno kažejo na povečanje proizvodnje školjk in brancinov, proizvodnja sladkovodnih rib pa stagnira. Z uvajanjem novih proizvodnih tehnologij, kjer naravni viri ne bodo več limitirajoči, pa se bo pokazala možnost za ponovno rast.

 

Specialistična služba izvaja naslednje naloge:

 

 • svetovanje pri tehnologiji gojenja rib
 • izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in adaptacijah gojitvenih objektov
 • svetovanje pri ukrepih ribiške politike
 • priprava strokovnih navodil in tehnoloških listov in člankov za medije
 • strokovno izobraževanje ribogojcev
 • pomoč pri pripravi vlog za razpise Evropskega sklada za ribištvo (ESR)
 • ustanovitev in delovanje Društva rejcev vodnih živali Slovenije
 • sodelovanje v državnih komisijah s področja ribištva (vodna dovoljenja)
 • strokovna pomoč v delovnih skupinah, odgovornih za pripravo različnih predpisov s področja ribištva in ribogojstva

Navodila

Projekt izdelave ribogojnice

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne