English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Agrarna ekonomika

Strokovno področje pokriva Oddelek za ekonomiko kmetijstva na Sektorju za kmetijsko svetovanje, ki koordinira delo strokovne skupine za ekonomiko kmetijstva.


Pregled najpomembnejših aktivnosti:

Uveljavljanje investicijskih podpor

Pomoč kmetijskim gospodarstvom pri kandidiranju na razpise 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 ter druge sklade, ki obsega informiranje o odprtih razpisih, pripravo vlog in poslovnih načrtov, pripravo dokumentacije, pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev. Svetovanje pri poslovnih odločitvah v primeru investicij v primarno kmetijsko pridelavo, pri diverzifikaciji v dopolnilne dejavnosti ter pri preusmeritvah v nekmetijske dejavnosti.

Priprava Kataloga kalkulacij

Čez 80 kalkulacij pridelkov po metodi spremenljivih stroškov (pokritja), zbiri stalnih stroškov in obrazci za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji.

Analize gospodarnosti

Priprava analiz gospodarnosti posameznih kmetijskih dejavnosti za predstavitve kmetom in različne medijske aktivnosti.

Vodenje FADN knjigovodstva

Koordinacija vodenja FADN knjigovodstva (Farm Accountancy Data Network – Mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev) na 900 kmetijah. Sodelovanje v nacionalni Komisiji za FADN knjigovodstvo.

Davčna zakonodaja na področju kmetijstva

Informiranje kmetov o novostih na področju davčne zakonodaje in davčno svetovanje glede najprimernejšega načina ugotavljanja davčne osnove. Svetovanje na področju dohodnine, davka na dodano vrednost ter dohodkov v povezavi s socialnimi transferi.

Tržne analize

Zbiranje in analiziranje podatkov o cenah pridelkov doma in v tujini. Spremljanje dogajanja na trgu kmetijskih pridelkov in hrane ter stroškov pridelave ter priprava poročil in prikazov tržnih razmer.

Strokovno gradivo


 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 137, oktober 2016

 

  • Tema meseca: KGZS na sejmu Agra
  • Aktualno:  Upravni odbor KGZS o aktualnih razmerah
  • Aktualno: Smreka in gozd sta resno ogrožena
  • Nasveti: Sosedsko pravo - drevo na ali ob meji
  • Vabimo: Vabilo na posvet kmetijske svetovalne službe