English

Za razvoj slovenskega podeželja


Jubilejni, 30. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

O vzpostavitvi Evropskega inovativnega partnerstva v kmetijstvu

Letošnji posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je potekal 18. in 19. novembra v Kongresnem centru Thermana v Laškem

Posvet je bil namenjen možnostim, ki jih nudi Skupna kmetijska politika v delu vzpostavitve Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) v kmetijstvu, pregledu stanja v slovenskem kmetijstvu, usposabljanju kmetijskih svetovalcev v Evropski uniji ter odzivanju službe na potrebe kmetov.

V drugem dnevu posveta so potekale delavnice o pomembnih panogah v slovenskem kmetijstvu, ki zaradi Strategije razvoja slovenskega kmetijstva potrebujejo ustrezen odziv v svetovalnih vsebinah in metodah, prilagojen manjšim in večjim kmetijam zaradi njihove prihodnosti. Potekale bodo delavnice po panogah (govedoreja, prašičereja, zelenjadarstvo, dopolnilnih dejavnosti, ekološko kmetovanje).

Predavanja:

Program posveta

Program posveta v angleščini

Video posnetek 1. dne posveta

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 143, oktober 2017

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Kupujmo domace

PEFC