English

Za razvoj slovenskega podeželja


Novo mesto

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

DatumVsebinaKOPKjeKdaj Št. urPredavatelji

6.03.2014

Delavnica socialno podjetništvo

 

Ne velja za KOP

KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

15:30

3

Andreja Absec

7.03.2014

Vodenje prehrane krav ob pomoči mlečne kontrole

Rejski cilji in ocena telesnih lastnosti pri različnih pasmah govedi

Dopolnitev novosti navzkrižne skladnosti ter načela dobre kmetijske prakse

Predpisane zahteve za izvajanje pod ukrepov KOP

Velja za KOP

KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

10:00

4

Matija Mis, Marko Mlakar, Stane Bevc, Vlasta Darovic

14.do16.03.2014

Demonstracija kmetijske mehanizacije

Velja za KOP

KZ Krka, z.o.o

Ragovo 7, 8000 Novo mesto – Gregorjev sejem

Od 9:30

dalje

4,00

KGZS-Zavod NM, Izpostava NM


Dodatne informacije dobite na telefonu  07/ 373 05 70