English

Za razvoj slovenskega podeželja


Maribor

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA SEPTEMBER

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Ura

Število ur izobraževanja

Predavatelj-i

6. 9. 2012

Letina 2012-smernice in posebnosti kletarjenja

Ne velja za KOP-predavanje

KGZ Maribor, Vinarska 14, Maribor

10.00

3

Tadeja Vodovnik Plevnik (N)

14. 9. 2012

Pridelovanje koruze v kolobarju v okviru integrirane pridelave poljščin

KOP – IPL- predavanje

KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

10.00

3

Draga Zadravec (N)

14. 9. 2012

Talni škodljivci v pridelavi poljščin

KOP –predavanje

KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

12.00

2

Marjeta Miklavc (N)

Dodatne informacije dobite na telefonu  02/ 228 49 49