English

Za razvoj slovenskega podeželja


Izobraževanja in usposabljanja

Napovednike izobraževanj si lahko ogledate tukaj:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Tečaj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - živinorejec - v jesensko-zimskem času

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 123, 2014

 

  • Tema meseca: Tradicionalno svež - sejem Agra
  • Pogovor: Slovenski kmet je odprt, prijazen, delaven in družaben - Anton Perko, član sveta KGZS
  • Aktualno: Predlog ukrepov novi vladi
  • Nasveti:  Kako zaposliti tujega sezonskega delavca