English

Za razvoj slovenskega podeželja


Izobraževanja in usposabljanja

Napovednike izobraževanj si lahko ogledate tukaj:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Tečaj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - živinorejec - v jesensko-zimskem času

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 121, 2014

 

  • Tema meseca: Ukrep PRP - pomoč mladim prevzemnikom
  • Pogovor: Novi člani so vedno dobrodošli - Rok Damijan, predsednik ZSPM
  • Aktualno: Sanacija žledoloma
  • Nasveti:  Nova spoznanja v prehrani prašičev