English

Za razvoj slovenskega podeželja


Škoda po divjadi

Za lažjo prijavo vse pogostejših škod na kmetijskih zemljiščih in gozdovih smo na KGZS pripravili obrazce za prijavo škod po lovni divjadi na lovnih površinah do lovskih družin ter prijavo te škode komisiji, v kolikor v 8 dneh od prijave ne pride do sporazuma o poplačilu škode. 


 Na zadnjih straneh obrazcev so opisani tudi postopki uveljavljanja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prijava škod po zavarovanih vrstah živali, za kar pa so v obeh primerih pooblaščeni delavci Zavoda za gozdove Slovenije.   

 
Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s škodami od prostoživečih živali dobite pri vašem kmetijskem svetovalcu ali gozdarski svetovalni službi na KGZS.


Obvestilo lastnikom oškodovancem

Vse lastnike oškodovance, ki se ne strinjajo z oceno škode, ki jo opravijo upravljavci lovišč (lovske družine)  obveščamo, da je t. i. komisijam za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, ki so delovale na posameznih Upravnih enotah za posamezna lovsko upravljavska območja, potekel mandat.

Do imenovanja novih članov komisij bo njihovo delo opravljalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato naj lastniki svoje prijave pošljejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana in sicer na Sektor za lovstvo in ribištvo.

 

Obrazec za prijavo škode lovski družini

Obrazec za prijavo škode komisiji

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

  • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
  • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
  • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
  • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
  • Vabimo: Podeželje v mestu 2016