English

Za razvoj slovenskega podeželja


Certifikacija gozdov PEFC

 

  • Kaj je certifikacija gozdov?

Certifikacija gozdov je ocena neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, ki pisno potrdi skladnost gospodarjenja z gozdovi z mednarodno določenimi standardi za trajnostno gospodarjenje. Slovenija ima za certifikacijo gozdov po sistemu PEFC mednarodno potrjeno Slovensko shemo certifikacije gozdov PEFC.

 

  • Zakaj se je začelo s certifikacijo gozdov?

Certifikat PEFC daje izdelkom garancijo, da izvira iz trajnostno gospodarjenih gozdov. Ekološka zavest ljudi je vse večja. Splošno znano je, da so izdelki iz lesa bolj okoljsko primerni v primerjavi z materiali iz neobnovljivih virov kot na primer plastika, aluminij ali jeklo, vendar se kupcu ob nakupu izdelka iz lesa vseeno poraja vprašanje: '' Ali zaradi nakupa lesenega izdelka uničimo gozd?''. Sonaravno gospodarjenje, kot ga poznamo v Sloveniji ter ga izvajajo lastniki v državah, ki so vključeni v PEFC, zagotavlja, da les izvira iz trajnostno gospodarjenega gozda za razliko od lesa iz nenadzorovanih krčenj gozdov in črne sečnje, ki je prav tako na trgu.

 

 

  • Širjenje PEFC

 

Program za potrjevanje certifikacije gozdov PEFC je v svetu največji sistem potrjevanja trajnostne rabe gozdov, ki je konec leta 2011 vključeval že 244 milijonov ha gozdov ter več kot 491.405 lastnikov. V letu 2010 smo bili priča 20 % rasti certificiranih podjetij. Pričakujemo, da bo povpraševanje po certifikatu močno naraslo po sprejetju uredbe o zelenem javnem naročanju ter glede na evropsko Uredbo EU št. 995/2010 o dokazovanju legalnosti posekanega lesa, ki se bo začela izvajati v letu 2013.

 

  • Koristi za lastnike

 

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije želimo preprečiti morebitne težave pri prodaji lesa in lesnih izdelkov na zahodnoevropske trge, zato smo začeli z uvajanjem sistema regijske certifikacije, ki omogoča brezplačen pristop in vpis lastnikov v bazo z minimalnimi stroški za pridobitev certifikata. Certifikat od lastnikov ne zahteva dodatnih omejitev pri gospodarjenju z gozdom.
 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 144, DECEMBER 2017

 

  • Zbornica so člani in stroka
  • Grob napad na kmetijstvo in kmetijska zemljišča
  • O strokovnih izzivih sodobnega kmetijstva
  • Promet s certificiranim lesom se povečuje

Kupujmo domace

PEFC