English

Za razvoj slovenskega podeželja


Projekt Wood E3

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je partner pri projektu Wood E3, ki je zasnovan z namenom predstavite dobrih rešitev in potencialnih možnosti za pridobivanje in uporabo lesne biomase v Sredozemlju. Večja raba lesa bi ugodno vplivala tako na sektor predelave lesa kot na energetski sektor. V zadnjem času zaznavamo vedno večje zanimanje za uporabo lesa, čeprav je bil ta energetski produkt v lesno predelovalni industriji ter energetiki do sedaj slabo ali napačno izkoriščan zaradi najrazličnejših ovir. Ker pa lesna biomasa prinaša številne potencialne prednosti in priložnosti, želimo uporabnikom ponuditi ugotovitve, ki smo jih nabrali v vseh teh letih, ko spremljamo omenjeno problematiko in jim tako pomagati, da bodo pridobljeno znanje lahko čim bolje uporabili v praksi.

Projekt Wood E3 je del programa Mediteran (MED), ki ga sofinancira European Regional Development Fund (ERDF).

Osnovna naloga projekta je krepitev konkurenčnosti prek trajnostnega regionalnega razvoja.

Wood E3 bo pomagal dvigniti ozaveščenost ključnih ciljnih skupin, ponudil jim bo koristne informacije ter pomagal politikom pri pripravi in promociji strategij, ki so v skladu s principi trajnostnega razvoja. V okviru projekta bodo določene prednostne naloge, zagotovljena bo podpora gospodarstvenikom za zagotovitev trajnostnega razvoja gospodarskega sektorja. Cilj je združiti ugotovitve in pridobljeno znanje ter ga uspešno prenesti v prakso.

 

Wood E3:

  • Spodbuja uporabo lesne energije kot trajnostnega in obnovljivega vira energije.
  • Spodbuja odgovorno gospodarjenje z gozdovi in razvoj lesne industrije, ki temelji na socialnem, ekonomskem in okoljskem vidiku.
  • Povečuje sodelovanje med lesno industrijo in energetskim sektorjem ter preprečuje konkurenco v rabi lesa.
  • Uporablja ustrezne podatke za kakovostno načrtovanje poslov, ki temeljijo na uporabi lesa.
  • Pomaga politikom in ekonomskim interesnim skupinam pri načrtovanju in ocenjevanju projekta.

 

Projektni sodelavci bodo zbrali različne zbirke podatkov, ki se lahko uporabljajo kot orodje za odločanje in načrtovanje razvoja podeželja.

 

Več o projektu na : http://www.woode3.eu/

Kupujmo domace

PEFC