English

Za razvoj slovenskega podeželja


Načrtovanje v gozdarstvu in lovstvu

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pripravlja različne načrte za gospodarjenje z gozdovi. Vsebina načrtov se razlikuje glede na nivo načrtovanja, lastniki gozdov pa  imajo glede na vsebino 2. odstavka, 5. člena Zakona o gozdovih (ZG, Ur. l. RS št. 30/96, 110/2007) pravico sodelovati v postopku priprave in sprejemanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi. V istem odstavku ZG je definirano, da se njihove potrebe, predlogi in zahteve v največji možni meri upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.

Načrt lovsko upravljalskih območij

Glede na določila Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS št. 16/2004, 17/2008) ZGS izdeluje tudi načrte lovsko upravljavskih območij v sodelovanju z lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem.
 

Pozivamo vas, da se na lokalni ravni še bolj aktivno vključite s podajanjem pobud in predlogov pri pripravi načrtov za gospodarjenje z gozdovi in divjadjo. Za morebitno pomoč se  lahko obrnete na  delavce KGZS, ki delujejo na področju gozdarstva, predstavnike KGZS v svetu ZGS in predstavnike KGZS, ki delujejo v svetih 14 območnih enot ZGS.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne