English

Za razvoj slovenskega podeželja


Les in biomasa

Nujnost povečanja mobilizacije lesa

V slovenskih gozdovih se poseka le 40% letnega prirastka. Letno ostaja v gozdovih nad 4 milijonov m3 neizkoriščenega lesa, kar pomeni ogromno izgubo dohodka tako za lastnike gozdov kot tudi za lokalne skupnosti in podjetja, kar negativno vpliva na razvoj podeželja.

 

KGZS je skupaj z gospodarsko zbornico Slovenije in ključnimi akterji v gozdno lesni panogi podpisala pismo o nameri za sodelovanje v projektu GOZD IN LES za trajnostni razvoj Slovenije, ki bo pripomogel k večji mobilizaciji lesa ter njegovi povečani predelavi v slovenski lesno predelovalni industriji.

Gozdna biomasa

Gozdna biomasa je lahko velika razvojna in ekološka priložnost, ki se je večinoma še ne zavedamo. Slovenija je po porabi lesa med zadnjimi v Evropi. Rabo lesa je treba pospešiti zaradi velikih ekonomskih ter ekoloških koristi za družbo. Les je material, ki skladišči CO2, poleg tega pa je za njegovo predelavo potrebno zelo malo energije.

Z uporabo biomase ter pospeševanjem predelave lesa bi se lahko ustvarila nova delovna mesta. Denar ostane v regiji, s čimer se spodbuja lokalno in nacionalno ekonomijo. Pogoj za to je večja realizacija sečnje oziroma  svetovanje in pomoč lastnikom za povečanje ekonomskega izkoriščanja gozdov, predvsem na mali posesti.

Koristne informacije

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 136, avgust 2016

 

  • Tema meseca: Rezultati volitev
  • Tema meseca: AGRA 2016 - strok radoživega posla in stroke
  • Aktualno:  Katastrski dohodek: bo po novem lažje?
  • Aktualno: Pripisovanje fiktivnega dohodka je protiustavno
  • Nasveti: Označitev drobnice za zakol
  • Vabimo: Tudi letos ceneje na sejem Narava-zdravje