English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontaktni podatki delavcev  KGZS, ki delujejo na področju gozdarstva

Oseba Naslov Telefon e-pošta
Miha Koprivnikar KGZS, Celovška 135, 1000 Ljubljana 041 876 500miha.koprivnikar@kgzs.si
Egon Rebec KGZS, Celovška 135, 1000 Ljubljana 051 344 880egon.rebec@kgzs.si
Andrej Andoljšek KGZS, Celovška 135, 1000 Ljubljana 051 335 685andrej.andoljsek@kgzs.si

Kontaktni podatki predstavnikov  KGZS v svetu ZGS   in predstavniki   KGZS, ki delujejo v svetih 14 območnih enot ZGS  

Območna enota Predstavnik KGZS Naslov Predstavnik KGZS in ZZS Naslov
Tolmin Viktor Rupnik Mrzli vrh 19,5218 Idrija  Jurko Kuštrin Logaršče 3, 5216 Most na Soči
Bled Janez Šebat (tudi član sveta ZGS) Smokuč 22, 4274 Žirovnica Jože Žvan Srednja vas v Bohinju 14, 4267 Srednja vas v Bohinju
Kranj Lotrič Stane    Viktor Trdina Martin vrh 22, 4228 Železniki
Ljubljana Cveto Zupančič (tudi  član sveta ZGS) Vrh pri Višnji gori 22,1294 Višnja gora Martin Bajc Šentvid pri Stični139b, 1296 Šentvid pri Stični
Postojna Vincenc  Otoničar Begunje pri Cerknici 48, 1382 Begunje Matej Biščak Ivana Vadnala 6, 6258 Prestranek
Kočevje Andrej Andoljšek Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica Matija Lesar Gorenjska cesta 69, 1310 Ribnica
Novo mesto Jože Simončič Cerov log 17, 8310 Šentjernej Ivan Hočevar Doljna stara vas 5, 8275 Škocijan
Brežice Alojz Kerin Straža pri Krškem 2, 8270 Krško Franc Pribožič (tudi član sveta ZGS) Dečno selo 25, 8253 Artiče
Celje Karl Orož Obvozna cesta 3, 3214 Zreče Jožef Berdnik Breg pri Konjicah 6a, 3210 Slovenske konjice
Nazarje Stanko Zagožen Podter 8, 3333 Ljubno ob Savinji Primož Budna (tudi član sveta ZGS) Foršt 29, 3320 Ljubno ob Savinji
Slovenj Gradec Jože Jeromel (predsednik  sveta ZGS) Podgorje 75 b, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Marko Vraber Koroška KGZ, Celjska 118, 2380 Slovenj Gradec
Maribor Maks Wolgruber Kumen 69, 2344 Lovrenc na Pohorju Božo Novak Ul. Pohorskega bataljona 5, 2310 Slovenska bistrica
Murska Sobota Danilo Meolic (tudi član sveta ZGS) Mali Bakovci 22, 9000 Murska Sobota Ciril Kavaš Panonska ulica 34, 9233 Odranci
Sežana Egon Rebec (tudi član sveta ZGS) Sejmiška 1/a, 6210 Sežana Vojan Škrk Sejmiška 1/a, 6210 Sežana
     
Predstavnik KGZS v svetu ZGS Andrej Andoljšek KGZS, Celovška 135, 1000 Ljubljana    
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 137, oktober 2016

 

  • Tema meseca: KGZS na sejmu Agra
  • Aktualno:  Upravni odbor KGZS o aktualnih razmerah
  • Aktualno: Smreka in gozd sta resno ogrožena
  • Nasveti: Sosedsko pravo - drevo na ali ob meji
  • Vabimo: Vabilo na posvet kmetijske svetovalne službe