English

Za razvoj slovenskega podeželja


  

SI Natura 2000 Upravljanje

Program: Life+ Upravljanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt: Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 -
SI Natura 2000 Upravljanje  (LIFE11 NAT/SI/880)

Trajanje projekta: od 20. avgusta 2012 do 30. marca 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cilj projekta je priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

S projektom bomo pripravili strokovno podlago in izvedli ustrezno usklajevanje z vsemi deležniki, tako da bo predlog predpisa do največje mere usklajen in sprejet na Vladi. Program bo dal obvezna izhodišča za upravljanje z območji Natura 2000 za prihodnje finančno obdobje 2014-2020 in tudi podlago za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki bo osnova za financiranje območij Natura 2000 iz 8. člena Direktive o habitatih.

 

Nosilni partner: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

Partnerji projekta:

  • Zavod RS za varstvo narave,
  • Zavod za gozdove Slovenije,
  • Zavod za ribištvo Slovenije,
  • Inštitut za vode Slovenije in
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

 

Vloga KGZS

KGZS sodeluje kot enakovredni partner, ki bo zastopal zlasti interese kmetijske sfere in stroke pri oblikovanju ukrepov načrta upravljanja in sodeloval pri komuniciranju z upravičenci.

Vodja projekta: Andrej Bibič, andrej.bibic@gov.si.

Kontaktna oseba za KGZS: dr. Janko Rode, janko.rode@kgzs.si

Spletna stran projekta: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21

 

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 128,  junij 2015

 

  • Tema meseca: Kar na svetu živi, vse kmet preredi
  • Tema meseca: Dan zbornice
  • Aktualno: Spremenimo zakone v korist slovenskega kmeta
  • Aktualno:  Že prvi popravki PRP
  • Nasveti: Kontrola mlečnosti krav molznic