English

Za razvoj slovenskega podeželja


Projekt Ponosen kmet

Mnogi kmetje v Evropi, ki se borijo za preživetje v hitro spreminjajočem se kmetijskem in gospodarskem okolju, vidijo v naraščajočem zanimanju za lokalne proizvode oz. proizvode tržnih niš rešilno bilko in priložnost za nadaljevanje kmetovanja.


Uspeh lokalnih proizvodov/proizvodov tržnih niš pa je odvisen od ustreznih tržnih strategij in od proizvajalčeve sposobnosti, da zadosti vsem evropskim in nacionalnim zahtevam v zvezi s proizvodnjo, dokumentiranjem in vsemi drugimi obvezujočimi postopki v procesu.


Glavni cilj projekta je prenos in izdelava orodja za metodološko usposabljanje v trženju  za pospešitev promocije in trženja lokalnih in regionalnih proizvodov s povečanjem udeležbe različnih deležnikov.

Sodelujoči partnerji

V projektu sodeluje šest partnerjev:
 

 • Kmečki parlament iz Latvije,
 • Francoski center za usposabljanje in poklicno izobraževanje za odrasle in delo vajencev - EPLEFPA-CDFA&CFPPA;
 • Državni konzorcij za poklicno usposabljanje, nadgrajevanje, usposabljanje in poklicno usmerjanje - CONFAO Italija;
 • Državni izobraževalni center (Latvija);
 • Fundacija za kulturo in ekologijo (Romunija) in
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Cilj partnerstva je, da s povezovanjem visoko kakovostnih informativnih gradiv in informacij o najboljših praksah iz različnih kotičkov Evrope pokaže kmetom in podeželskim podjetjem načine, kako naj najdejo svoj prostor na tržišču, in jih motivira, da bodo uporabili vse svoje sposobnosti in tako postali konkurenčni v novih gospodarskih razmerah.

 

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne