English

Za razvoj slovenskega podeželja


      

Projekt Leonardo da Vinci »New Advisers – Novi svetovalci«

"Novi svetovalci" je projekt, ki bo spodbujal nove načine izvajanja kmetijskega svetovanja.

Osnovna ideja je poiskali poti za zmanjšanje uporabe pesticidov v kmetijstvu v celotni Evropski uniji, in sicer da se vsi začnejo zavedati (od kmetov, kmetijske stroke, kmetijskih organizacij in vlade), da je omejitev pesticidov v kmetijstvu nujno potrebna. Zato je treba najti način, ki bi vse vpletene stranke lahko naučil spremeniti vedenje do okolja, kar bi lahko dosegli s posodabljanjem in usposabljanjem svetovalnih služb. V naslednjih dveh letih bo skupina partnerjev poskušala poiskati ravnotežje med varstvom okolja in kmetijsko proizvodnjo, ki naj bi ohranila produktivnost in donosnost. Treba bo najti model oziroma sistem svetovanja, ki bi v praksi lahko izboljšal uporabo fitofarmacevtskih pripravkov in bi lahko veljal za vse države EU. Po letu 2013 bo predstavljen vsem zainteresiranim v Evropi.

V projektu »Novi svetovalci« so svoje moči združili kmetijski svetovalci, učitelji na kmetijskih šolah, predstavniki kmetijskih in izobraževalnih organizacij. S projektom bodo na novo opremili trenerje, učitelje in svetovalce pri obnovi orodij in metod poučevanja in svetovanja, ki bo prilagojen lokalnim prebivalstvu in lokalnim okoliščinam.


Kontaktna oseba projekta:

Claude Delbos, e-naslov: claude.delbos@Loire-atlantique.chambagri.fr

 

Kontaktna oseba za Slovenijo:

Aleš Tolar, e-naslov: ales.tolar@kgzs.si

 

Sodelujoči partnerji:

V projektu sodelujejo partnerji iz osmih držav:

Spletna stran projekta:

http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/new_advisers_refreshes_advice

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne