English

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Evropski projekt za zmanjševanje porabe goriva pri kmetijskih in gozdarskih delih -  Efficient 20

 

 »Evropski kmetje in gozdarji prispevajo k mreži Inteligentna energija v smeri zastavljenega cilja – 20 % zmanjšanje porabe goriva v Evropi«

 

Evropska unija se je z direktivo 2009/28/EC zavzela, da bo do leta 2020:

 

  •        za 20 % znižala emisije toplogrednih plinov,
  •        za 20 % izboljšala energetsko učinkovitost,
  •        na 20 % povečala delež obnovljivih virov energije.

 

Efficient 20 je projekt, ki bo prispeval k doseganju zgoraj navedenih ciljev. Izvajanje projekta sofinancira Direktorat za energijo pri Evropski komisiji v okviru programa Intelligent Energy Europe (IEE).

K projektu, ki se je začel v letu 2010, je pristopila tudi Slovenija.

Pravilna in učinkovita uporaba traktorjev in samovoznih kmetijskih strojev lahko prispeva k velikim prihrankom goriva in zniževanju stroškov kmetije ter posledično zniževanju emisij toplogrednih plinov. Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave. Strokovnjaki s področja kmetijske tehnike so ugotovili, da kar 50 % od vse porabljene energije v kmetijstvu in gozdarstvu predstavlja dizelsko gorivo. Stroški goriva predstavljajo tudi do 40 % stroškov za uporabo traktorja na kmetiji. Cena goriva raste hitreje, kot rastejo odkupne cene pridelkov.  Za pravilno in učinkovito uporabo lahko največ prispevajo sami uporabniki traktorjev, samovoznih kmetijskih strojev in traktorskih priključkov. To lahko dosegajo z nekaterimi ukrepi, kot so pravilno vzdrževanje traktorjev in strojev,  pravilno nastavljanje strojev, zmanjševanje števila prehodov npr. pri obdelavi tal z uporabo metod za reducirano obdelavo tal oziroma direktno setev, izbira pravilnega tlaka v traktorskih pnevmatikah glede trdnosti podlage, precizno kmetovanje, uporaba sodobnih traktorjev z energetsko varčnejšimi motorji in sodobnimi transmisijami različne izvedbe itd. 

Glavni cilj projekta je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske mehanizacije v skladu s cilji Evropske unije za zmanjšanje porabe energije za 20 % do leta 2020.

Aktivnosti: V Sloveniji je bilo izbranih nekaj t.i pilotskih kmetij, na katerih se izvajajo meritve porabe energije pri različnih kmetijskih in gozdarskih opravilih. Na večini kmetij se ukvarjajo tudi s spravilom lesa. Kmetije so enakomerno razporejene po celotnem območju Slovenije in opremljene s številnimi traktorji in samovoznimi kmetijskimi in gozdarskimi stroji. Letno pa porabijo nad 3000 l goriva. Večina kmetij je že v lanskem letu začela z meritvami porabe goriva traktorjev pri različnih opravilih, nekaj pa jih je začelo v začetku letošnjega leta. Projekt bo omogočil aktivno mreženje vseh projektnih partnerjev in drugih akterjev s področja kmetijstva, vladnih ustanov, proizvajalcev traktorjev, strokovnih združenj itn.

 

Rezultati meritev bodo dali sliko glede porabe goriva pri različnih mehaniziranih opravilih na  kmetijah. Na osnovi izmerjenih rezultatov porabe goriva se bo za vsako kmetijo analiziralo možnosti za zmanjševanje porabe goriva in pristopilo zmanjševanju porabe goriva pri različnih opravilih.  Pridobljeni rezultati in izkušnje bodo zanimivi tudi za druge kmetijske pridelovalce pri nas in v Evropski uniji. Tudi majhni prihranki pri porabi goriva lahko na dolga obdobja pomenijo značilne prihranke.

 

V projektu sodelujejo naslednje evropske države: Francija (nosilka projekta), Velika Britanija, Italija, Nemčija, Poljska, Avstrija, Španija, Belgija in Slovenija.

Slovenska partnerja na projektu sta: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

 

 

Kontakti v Sloveniji:

Kmetijski inštitut Slovenije

dr. Viktor Jejčič

tel:(01)28 05 102

E-mail: Viktor.Jejcic@kis.si

 

mag. Tomaž Poje

tel:(01)28 05 100

E-mail: Tomaz.Poje@kis.si

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Aleš Tolar

tel:(01)51 36 610

E-mail: ales.tolar@kgzs.si

 

Urška Senčar Hočevar

tel:(01)51 36 615

E-mail: urska.sencar@kgzs.si

 

 

 

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne