English

Za razvoj slovenskega podeželja


e-COTOOL

Razvoj in usklajevanje certifikatov poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekt se izvaja s podporo Programa vseživljenjsko učenje Evropske unije

 

Namen projekta:

 

Namen projekta eCOTOOL je izboljšati razvoj, izmenjavo in vzdrževanje certifikatov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove dostopnosti in preglednosti z razvojem kompetenčnega modela orodja eCOTOOL za uskladitev potrdil Europass z drugimi evropskimi instrumenti (EQF, ECVET).

 

Cilji projekta:

 

 • Razvoj splošnega in prilagodljivega kompetenčnega modela za certifikate poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Europass Eco-tools priloga k spričevalu.
 • Zvečanje evropske mobilnosti in preglednosti.
 • Prilagoditev in pilotno preizkušanje za kmetijstvo.
 • Uporaba v celotni Evropi.
 • Vhodni podatki za standardizacijo v evropskem odboru za standardizacijo CEN (TC 353) za prvi evropski standard kompetenčnega modela.
   

Aktivnosti projekta:

 

Projekt eCOTOOL bo zagotovil napreden in trajen inštrument in orodja za Europass priloge k spričevalom.

Najprej bo kot informacijski model razvit profil aplikacije iz evropskih instrumentov, ki bo postal evropski standard za certifikate. Ta informacijski model bo izdelan v XML formatu in bo dopolnjeval komplet Europass prilog k spričevalom «eco-tools».

Priloge k spričevalom »eco-tools» bodo testirane in vrednotene na kmetijskem sektorju. Pilotno testiranje bo vodeno glede na ugotovitve in rezultate analize potreb kmetijskega sektorja.

Na koncu bodo priloge k spričevalom «eco-tools» predstavljene celi Evropi in še posebej Evropskim certifikacijskim organizacijam z namenom vzpostavitve iniciative za sprejetje uradnega evropskega standarda.

 

Doseženi rezultati projekta:

 

 • Izvedena raziskava o uporabi prilog k spričevalom Europass (CS) v Evropi: Ogromne razlike.
 • Nacionalne delavnice (v CZ, DE, IT, GR + SL) za potrebe prepoznavanja potreb interesnih skupin na področju certifikatov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Notranja delavnica z Evropsko komisijo.
 • Predstavitev in razprava o projektu eCOTOOL na letnem srečanju državnih centrov Europass.
 • Sodelovanje je načrtovano tudi za pilotno preizkušanje.
 • Kompetenčni model je v zaključni fazi razvoja.
 • Načrt pilotnega preizkušanja je dokončan in pilotno preizkušanje je v začetni fazi.
 • Prototip orodja je dokončan.


Partnerstvo pri projektu eCOTOOL:

Koordinator:
University of Duisburg-Essen http://www.wip.uni-due.de/

Partnerji:

Federal Institute for Vocational Education and Training, http://www.bibb.de/
 
Mediterranean Agronomic Institute of Chania, http://www.maich.gr
ELOT - Hellenic Organization for Standardization,  http://www.elot.gr
Agro-Know Technologies, http://www.agroknow.gr

Institute of Agricultural Economics and Information, http://www.uzei.cz
 
Institute for the Development of Vocational Training, http://www.isfol.it
KION, http://www.kion.it

CETIS / University of Bolton, http://www.bolton.ac.uk/iec
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška 135, 1000 Ljubljana
http://www.kgzs.si
Kontaktna oseba: ales.tolar@kgzs.si

 

Spletna stran: www.ecompetence.eu

 

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne