English

Za razvoj slovenskega podeželja


Projekt  BioEnerGIS

 

Evropska unija se je zavezala z direktivo 2009/28/EC, da bo do leta 2020:

 

 •          za 20 % znižala emisije toplogrednih plinov,
 •          za 20 % izboljšala energetsko učinkovitost,
 •          na 20 % povečala delež obnovljivih virov energije.

 

Uporaba biomase za ogrevanje in elektriko ima znatne okoljske prednosti in lahko pripomore k razvoju novih gospodarskih potencialov na podeželju. Projekt bo ocenil razpoložljivost biomase (iz lesa, kmetijskih ostankov ter industrijskih in gospodinjskih bioloških odpadkov), ki jo je možno uporabiti za bioenergijo na regionalni ravni v Lombardiji (IT), Severni Irski (VB), Valoniji (BE) in Sloveniji.

 

Glavni cilj projekta je načrtovati učinkovit razvoj uporabe energije iz biomase in prispevati k dosegu ciljev EU s področja obnovljivih virov energije ter izdelati geografski informacijski sistem (GIS) za podporo odločevalcem v posameznih državah/regijah. Optimalno lociranje energetskih obratov na biomaso – »BIOPOLE« bo združeval podatke o ponudbi in povpraševanju, regionalni zakonodaji, tehnoloških rešitvah ter poslovnih načrtih, in sicer z namenom prikazati optimalne lokacije za energetske obrate na biomaso.

V projektu sodelujejo naslednji partnerji:

 • CESTEC Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energiae la competitività  delle  piccole  e  medie  imprese   lombarde  S.p.A.  / Centre  for  Technological  Development,  Energy  and Competitiveness
 • Regione Lombardia/Lombardy Region
 • BIoenergy 2020+ GmbH, Austria
 • Centro Ricerche Ambientali Università Cattolica del Sacro Cuore / Environmental Research Centre of Catholic University"Sacro Cuore
 • Slovenian Business and Research Association v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
 • Centre Wallon de Recherches agronomiques / Wallon Agricultural Research Centre
 •  Finlombarda S.p.A. / Finlombarda LtD FinancyAgency for the development of Lombardy region
 •  South West College, Northen Ireland

 

Kontakt

Koordinator:

CESTEC S.p.A.–Centre for Technological Development, Energy and Competitiveness of Lombard

SMEs

Francesco Morabito  

Tel.+39 02 66737317

Fax+39 02 66737500 

email: morabito@cestec.it

 

Kontakt v Sloveniji:

 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

Maja Ferlinc

tel:+32 2 645 19  11

email: maja.ferlinc@sbra.be

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Aleš Tolar

tel: (01) 513 66 10

Fax: (01) 51366 50

E-mail: ales.tolar@kgzs.si

 

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne