English

Za razvoj slovenskega podeželja


Projekt Agrar Network vodi Kmetijsko gozdarska zbornica avstrijske Koroške skupaj s partnerjem LAS – Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Cilj projekta so:

 •          Razvoj čezmejne mreže med upravami, institucijami in organizacijami za svetovanje in pospeševanje čezmejnega sodelovanja v kmetijstvu in razvoj čezmejnih projektov in drugih dejavnosti čezmejnega pomena.
 •         Razvoj skupnih strategij za posamezne sektorje, ki so soočeni s spremembami Skupne kmetijske politike EU, in za aktualne tematike kmetijstva (npr. klimatske spremembe in kmetijstvo), ki so pomembne za avstrijsko Koroško in Slovenijo.
 •          Povečanje informiranja o možnostih za čezmejno sodelovanje v kmetijstvu, predvsem na področju izobraževanja in diverzifikacije v kmetijstvu.

 

Izvajajo se predvsem čezmejne dejavnosti, ki bodo razvile skupne strategije v smislu skupnega gospodarskega prostora za povečanje izmenjave blaga in storitev ter skupnega nastopa na trgih izven projektnega območja. Obravnavajo pa se tudi aktualne teme, ki so pereče v obeh deželah, z namenom, da se izdelajo skupne rešitve.

 

Tako se v projektu obravnavajo področja kot so:

 

 • Skupna kmetijska politika po 2013,
 • klimatske spremembe in kmetijstvo s temami kot sta poljedelstvo in travništvo, obnovljivi viri energije,
 • šolstvo, izobraževanje in svetovanje,
 • diverzifikacija oz. dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Projekt se je začel izvajati januarja 2010 in se bo zaključil decembra 2012, proračun projekta pa znaša 300.000 EUR.

Več o projektu si preberite tukaj.

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 129, avgust 2015

 

 • Tema meseca: Sejem AGRA: praznik rodovitnosti
 • Aktualno: KGZS dosegla ukinitev praga za obvezni vstop v računovodstvo
 • Aktualno:  Prva pomoč za mlade kmete
 • Aktualno: Shema za male kmete
 • Nasveti: Osnove uspešne prodaje na kmetiji
 • Nasveti: Ocena telesne kondicije pri kravah in telicah