English

Za razvoj slovenskega podeželja


EU razpisi

Glavni programi sofinanciranja Evropske unije za kmetijstvo

Kar 80 odstotkov sredstev iz proračuna EU bo v finančnem obdobju 2007-2013 prišlo nazaj v države članice. Glavnina teh sredstev je namenjenih regionalni politiki za doseganje kohezije v manj razvitih regijah EU (strukturni skladi) ter skupni kmetijski politiki. Evropska komisija v tem primeru nameni sredstva državam članicam, te pa v skladu z nacionalnimi razvojnimi programi so-financirajo projekte v državah. Tako se lahko na razpise za strukturne sklade v Sloveniji prijavijo samo slovenski upravičenci.


Veliko finančnih sredstev pa Evropska komisija namenja za podporo svojih strateških programov, ki so namenjeni povečevanju konkurenčnosti celotne Evropske unije (t.i. komunitarni programi). Razpisi se v okviru posameznik komunitarnih programov objavljajo 1-3 krat na leto, so-financirajo inovativne projekte od 50%-100% upravičenih stroškov, trajajo od 6 mescev do 5 let (odvisno od sredstev), v projektnem konzorciju pa morajo sodelovati partnerji iz vsaj dveh ali treh držav.


Večji del sredstev za kmetijsko politiko se razdeli preko nacionalnih ministrstev oz. ostalih javnih institucij, manjši del sredstev pa je mogoče pridobi tudi iz komunitarnih programov (7. okvirni program (področje hrane in kmetijstva), Inteligentna energija, Progress) ter predpristopnih pomoči za Balkan.
 

V nadaljevanju so predstavljeni glavni programi EU, ki so potencialno zanimivi za nas.

Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne