English

Za razvoj slovenskega podeželja


COPA COGECA

Je organizacija, ki združuje evropske kmete in evropske kmetijske zadruge.

Ti dve organizaciji zastopata interese 30 milijonov kmetov in njihovih družin kot tudi okoli 40.000 kmetijskih zadrug in sta močno povezani z ostalimi evropskimi državami.

Poslanstvo COPE -  COGECE

Zagovarjanje splošnih kmetijskih interesov. Ohranjati in krepiti povezavo z evropskimi institucijami kot tudi z podobnimi organizacijami na evropski ravni. Najti rešitve, skupnega interesa

COPA - Evropski kmetje

Združuje 60 polnopravnih članov iz držav članic EU in 36 partnerskih organizacij.
 
§                     Predsednik – Gerd SONNLEITNER (Nemčija)
§                     6 podpredsednikov:
·        Xavier Beulin (Fnsea – Francija)
·        John Bryan (IFA – Irska)
·        Albert Jan Maat (LTO – Nizozemska)
·        Juha Marttila (MTK – Finska)
·        Lorenzo Ramos (UPA – Španija)
·        Wiktor Szmulewicz (KRIR – Poljska)
 

COGECA - Evropske kmetijske zadruge

Združuje 35 polnopravnih članic iz držav članic EU, 4 pridružene članice in 36 partnerskih organizacij ki vključujejo predstavnike držav kot so Islandija. Norveška. Švica.
 
Predsedstvo 
§                     Predsednik – Paolo BRUNI (Italija)
§                     4 podpredsedniki:
·        Peter VRISK (Slovenija)
·        Christian PEES (Francija)
·        Patric McLOUGHLIN (Irska)
·        Eduardo BAAMONDE (Španjia)
·        Tomas MAGNUSSON (Švedska) - pomočnik
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je polnopravni član COPE in COGECE.

KGZS sodeluje v naslednjih delovnih skupinah COPE COGECE:

 • Žita
 • Ovčje in kozje meso
 • Jajca in perutnina
 • Sadje in zelenjava
 • Hmelj
 • Gozdarstvo in plutovina
 • Razvoj podeželja
 • Prašičereja 
Contacts

Mr. Aleš Tolar

T: +386 1 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 128,  junij 2015

 

 • Tema meseca: Kar na svetu živi, vse kmet preredi
 • Tema meseca: Dan zbornice
 • Aktualno: Spremenimo zakone v korist slovenskega kmeta
 • Aktualno:  Že prvi popravki PRP
 • Nasveti: Kontrola mlečnosti krav molznic