English

Za razvoj slovenskega podeželja


Volilni molk in zaupniki na voliščih

Volilna komisija KGZS je na svoji seji 30.4.2016 sprejela Pojasnilo v zvezi z volilnim molkom na volitvah v organe KGZS in pa Poziv predstavnikom list k določitvi zaupnikov za volišča.

 

V zvezi z volilnim molkom pojasnjuje, da se mora javna volilna propaganda končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. To pomeni, da se mora vsako javno nagovarjanje volivcev na volitvah KGZS zaključiti 27.5.2016 ob 24.00 in da volilni molk velja do zaprtja volišč 29. maja 2016 ob 19.00.

 

V pozivu predstavnikom list k določitvi zaupnikov za volišča pa poziva predstavnike list oziroma kandidatur na volitvah v svet KGZS in svete območnih enot KGZS, da najkasneje do torka,  24. maja 2016, volilni komisiji volilne enote sporočijo imena zaupnikov list kandidatov oziroma kandidatur, ki bodo spremljali volitve na voliščih.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 148, AVGUST 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Novo mesto Cajnar: Država ima preslab makroekonomski pregled nad panogami
  • Velika nevarnost pojava afriške prašičje kuge
  • Za mlade kmete na sejmu AGRA
  • Ko ta mlada komandira

Kupujmo domace

PEFC