English

Za razvoj slovenskega podeželja


Uradni rezultati volitev

V petek, 3. junija, je Volilna komisija KGZS objavila uradne rezultate volitev v organe KGZS v letu 2016. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 40/16 z dne 6. 6. 2016.  

 

Konstitutivna seja novoizvoljenega sveta KGZS bo potekala 14. junija. Svetniki bodo izvolili predsednika in dva podpredsednika ter druge organe KGZS.

 

Hkrati obveščamo, da je Volilna komisija KGZS sprejela tudi popravek pisnih pomot pri prepisovanju iz zapisnikov volilnih komisij volilnih enot,  in sicer se v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 na 14. strani Poročila pri 5. Volilni enoti Kočevje v točki 4 število neveljavnih glasovnic iz »9« popravi v »12«, na 17. strani Poročila pa se pri 9. Volilni enoti Celje v točki 5  število veljavnih glasovnic iz »787« spremeni v »743«.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 148, AVGUST 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Novo mesto Cajnar: Država ima preslab makroekonomski pregled nad panogami
  • Velika nevarnost pojava afriške prašičje kuge
  • Za mlade kmete na sejmu AGRA
  • Ko ta mlada komandira

Kupujmo domace

PEFC