English

 

 

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Glasovanje po pošti

Po sklepu Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  4.3.2016 lahko volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali so oskrbovanci doma za starejše in tam nimajo stalnega prebivališča ali so v zavodu za prestajanje kazenskih sankcij, izkoristijo možnost glasovanja po pošti, v kolikor pravočasno posredujejo zahtevo za glasovanje na tak način.

 

Po pošti se glasuje tako, da se izpolni Zahteva za glasovanje po pošti (tukaj) in se jo najkasneje do 19.5.2016 posreduje na sedež Volilne komisije KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana. Po prejemu zahteve bo volilna komisija volivcu posredovala gradivo za glasovanje.

 

Glasovanje po pošti poteka do 28.5.2016 (se opravi pred dnem, ki je določen za dan glasovanja). Pri ugotavljanju izida glasovanja se bodo upoštevale glasovnice, ki bodo prispele po pošti do ponedeljka, 30. maja 2016, do 12.00, pod pogojem, da bo iz poštnega žiga razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto najpozneje 28. maja 2016.

 

Glasovanje po pošti je v letu 2016 omogočeno zgolj zgoraj navedenim kategorijam, vsi ostali volilni upravičenci lahko glasujejo zgolj na voliščih. 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 139, februar 2017

 

  • Zastopanje: Za spremembo zakonodaje s področja DDV
  • Svetovanje:  Uredite Gerke in se pripravite na vnos zbirne vloge
  • Promocija: Predstavite se na dogodkih Podeželje v mestu 2017
  • Zgledi vlečejo: Pri naložbah v kmetijstvu ne smeš hoteti preveč

Kupujmo domace

PEFC