English

Za razvoj slovenskega podeželja


Uradni izidi volitev v organe KGZS

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je 8. junija sprejela Poročilo o izidu volitev v svet in svete območnih enot KGZS v letu 2012 in s tem razglasila uradne rezultate, ki bodo objavljeni tudi v Uradnem listu RS. Sprememb števila mandatov glede na neuradne rezultate, ki jih je objavila 5. junija, ni bilo. V poročilu je Volilna komisija v skladu z volilnim rezultatom podelila mandate kandidatom za posamezne organe, tako da je sedaj znana tudi poimenska sestava sveta KGZS in pa svetov posameznih območnih enot.

 

Konec junija bo potekala ustanovna seja novoizvoljenega 56-članskega sveta KGZS, ki je najvišji organ zbornice. Svetniki bodo izmed sebe izvolili predsednika zbornice, ki bo zbornico vodil naslednja štiri leta. Izvolili se bodo tudi drugi organi zbornice.

 

S konstituiranjem sveta KGZS se bodo končali postopki letošnjih že četrtih volitev v organe KGZS, katerih novost je bila,   da so  vsi člani z volilno pravico (109.811 v prvi volilni skupini in 1802 v drugi volilni skupini) lahko prvič glasovali tudi po pošti.  Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 16,33 odstotka, najvišja je bila v volilni enoti Kočevje  (23,05%), najnižja pa v volilni enoti Maribor (13,02%).

 

Po konstituiranju sveta KGZS se bodo v naslednjih mesecih konstituirali tudi sveti posameznih trinajstih območnih enot KGZS in odbori izpostav.

 

Poročilo o izidu volitev v svet in svete območnih enot KGZS v letu 2012

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

  • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
  • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
  • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
  • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
  • Vabimo: Podeželje v mestu 2016