English

Za razvoj slovenskega podeželja


13.12.2013 •

25 let Kmečke izobraževalne skupnosti

Gonilo živahne izmenjave znanja in izkušenj med Slovenci štirih držav  

Včeraj je na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu na avstrijskem Koroškem potekala slovesnost ob 25-letnici Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Le-ta je bila ustanovljena septembra leta  1988 in združuje okrog 600 kmetij na južnem Koroškem.

Na prireditvi so se sprehodili skozi zgodovino Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), kot je bila dokumentirana v slovenskem programu avstrijske televizije v oddaji Dober dan Koroška. V treh sklopih so predstavili aktivnosti KIS na področju kmetijske politike z  razvojem podeželja, čezmejnega sodelovanja ter delovanja KIS na področju izobraževanja in sodelovanja z mediji.

Na srečanju je ob jubileju organizacije njenemu predsedniku Mihi Zablatniku čestital tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič, ki je izpostavil dobro sodelovanje med ustanovama. To je predvsem intenzivno na ravni izobraževanja in izmenjave izkušenj. Najbolj pogosta je izmenjava ogledov dobrih praks, kjer na slovenski strani prednjačita območji KGZS – Zavoda Celje in Kranj. Sodelovanje poteka tudi na ravni povezovanja kmetic  z obeh strani meje, tako po strokovni kot družabni plati, prav tako pa potekajo številni neformalni stiki.

Kot organizaciji pa KIS in KGZS sodelujeta še pri skupni predstavitvi na Kmetijskem sejmu Alpe-Jadran v Celovcu in seveda dolgoletno sodelovanje kmetij z južne Koroške na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.

»Sodelovanje smo z letom 2010 še okrepili, saj je Kmečka izobraževalna skupnost postala prostovoljni član KGZS, kar je bila tako vaša kot naša želja. S tem je KIS postala tudi formalno aktivni člen naše zbornice.

Ob tem pa ne moremo mimo širšega sodelovanja s stanovsko organizacijo kmetov na Koroškem – kmetijsko zbornico v Celovcu, s katero so nesebično delimo izkušnje in vzajemno nudimo pomoč,« je povedal Zupančič.

Praznovanja ob jubileju so se udeležili tudi predstavniki slovenskega kmetijskega šolstva, kmetijskega ministrstva ter urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, predstavniki slovenskih zamejskih organizacij v Italiji in na Hrvaškem ter predstavniki avstrijske politike.

Na koncu so podelili priznanji ustvarjalcem slovenskega programa na avstrijski televiziji ORF in Biotehniškemu centru Naklo za dobro sodelovanje in pozitivni razvoj kmetijstva na Koroškem in v Sloveniji.

Dogodek so zaključili s predstavijo kmečkega koledarja za leto 2014, ki ga Kmečka izobraževalna skupnost izdaja od leta 2008. V njem so predstavljene kmetije iz južne Koroške, njihovi načini gospodarjenja in pristopi za  uspešno kmetovanje v dvojezični regiji, pa tudi slovenska kmetija Arbiter iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je izpostavil odlično sodelovanje med KGZS in KIS.

Slovesnosti so se udeležili vidni predstavniki slovenske in avstrijske kmetijske politike.

Za dobro sodelovanje se je s priznanjem Kmečka izobraževalna skupnost zahvalila Biotehniškemu centru Naklo...

... in oblikovalcem slovenskega programa naavstrijski televiziji ORF.

Že sedmo leto je KIS izdal tudi kmečki koledar, med predstavljenimi kmetijami pa je tudi kmetija Arbiter iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.


O Kmečki izobraževalni skupnosti

Kmečka izobraževalna skupnost  (KIS) je partner Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pri izvajanju projektov na kmetijskem področju ter pri vzpostavljanju čezmejnih stikov. Podpiranje povezanosti slovenskih kmetov in kmetic tu in onstran meje je temelj povezovanja obeh organizacij. Vzpostavljanje neposrednih stikov, izmenjava izkušenj in mnenj prispeva k zmanjšanju predsodkov in dobrem sožitju narodov na obeh straneh Karavank.

KIS je izobraževalna organizacija slovenske manjšine na Koroškem in skrbi za pospeševanje znanja slovenskega jezika, predvsem strokovnega, ki v izobraževalnem sistemu za kmete na Koroškem še ni zastopan. S tem povezano je usposabljanje južnokoroških kmetov za čezmejno sodelovanje, kar po pristopu Slovenije k EU na obeh straneh meje postaja čedalje pomembnejši dejavnik za uspešno gospodarjenje.

Cilji Kmečke izobraževalne skupnosti

 • strokovna izobrazba za kmete in kmetice za dosego gospodarskih ciljev;
 • ohranitev kmečkega gospodarjenja na južnem Koroškem; pospeševanje slovenske strokovne jezikovne kompetence;
 • usposabljanje južnokoroških kmetov za čezmejno sodelovanje s kmeti v Sloveniji;
 • organizacija izobraževalnih prireditev, seminarjev in jezikovnih tečajev ter strokovnih ekskurzij;
 • širjenje razumevanja za vrednote kmetijstva in gozdarstva, podeželja in tamkajšnjega prebivalstva;
 • sodelovanje s kmetijskimi ustanovami na avstrijskem Koroškem in v sosednjih regijah

Aktivnosti

Jedro aktivnosti Kmečke izobraževalne skupnosti je njen izobraževalni program, poleg katerega pa izvaja še razne druge projekte.

 • izvajanje čezmejnih projektov predvsem na področju INTERREG
 • organizacija in vodenje strokovnih ekskurzij na kmetijskem in gozdarskem področju po Koroškem in po Sloveniji
 • organizacija sodelovanja slovenskih kmetij iz Koroške pri prireditvi "Dobrote slovenskih kmetij" na Ptuju v Sloveniji
 • izdaja vsakoletnega kmečkega koledarja
 • organiziranje praks študentov in šolarjev iz slovenskih kmetijskih šol na koroških kmetijah
 • sodelovanje s kmečkimi ustanovami na Koroškem in s slovenskimi kmečkimi ustanovami v Sloveniji, Italiji in na Madžarskem
   


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC