English

Za razvoj slovenskega podeželja


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2014

Na Portalu javnih naročil je bil 4.12.2013 pod številko objave JN15381/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za izbiro izvajalca »Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2014.
Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
 
 
Rok za oddajo je 19. december 2013 do 10. ure.

 

Javno naročilo Letalske storitve za 2013 in 2014

 

Na Portalu javnih naročil je bil 8.4.2013 pod številko JN3936/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za »LETALSKE STORITVE«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za dobo dveh let oz. do porabe sredstev naročnika. Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23.4.2013 do 10:00 ure.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23.4.2013 do 10:00 ure.

 

 

Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2013

 

Na Portalu javnih naročil je bil 3.4.2013 pod številko objave JN3747/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za izbiro izvajalca »Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2013.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo je 11. april 2013 do 10. ure.

 

Javno naročilo Nakup in dobava električne energije za obdobje 2013 do 2015

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da smo na portalu javnih naročil 23. novembra 2012 pod številko objave JN12714/2012 objavili javno naročilo Nakup in dobava električne energije za obdobje od 2013 do 2015.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo: 12. december 2012 do 10. ure

 

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 124, 2014

 

  • Tema meseca: Za več znanja na slovenskih kmetijah
  • Pogovor: Še vedno gre za prenos znanja - Anton Jagodic, Kmetijska svetovalna služba
  • Aktualno: Le iz zvestobe raste blagor
  • Nasveti:  Napotki za izvajanje agromelioracij
  • Priloga: Obvezna predhodna usposabljanja KOPOP