English

Za razvoj slovenskega podeželja


Predlog organiziranosti javne službe kmetijskega svetovanja po novem

Od septembra 2015 dalje je znotraj sistema KGZS potekala javna razprava na temo organiziranosti javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) po preteku prehodnega obdobja.

 

Upravni odbor KGZS je na svoji redni seji 1. oktobra 2015 sprejel sklepe, ki govorijo v prid sedanji organiziranosti te službe, seveda s potrebnimi prilagoditvami na izzive slovenskega kmetijstva.

 

Razprava je ves čas potekala po vsej Sloveniji na vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih z 254 svetovalci in vsemi direktorji zavodov. Kot rezultat teh razprav je nastal predlog sprememb v organiziranju in delovanju JSKS, ki nosi naslov Organiziranost javne službe kmetijskega svetovanja v okviru KGZS po preteku prehodnega obdobja (daljša verzija), ki jo lahko preberete TUKAJ.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 148, AVGUST 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Novo mesto Cajnar: Država ima preslab makroekonomski pregled nad panogami
  • Velika nevarnost pojava afriške prašičje kuge
  • Za mlade kmete na sejmu AGRA
  • Ko ta mlada komandira

Kupujmo domace

PEFC