English

Za razvoj slovenskega podeželja


Glasilo Zelena dežela

 

Številka 143, oktober 2017

 

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

 

 

 

    Kupujmo domace

    PEFC