English

Za razvoj slovenskega podeželja


Oglaševanje in cenik

Naročilnica za objavo oglasa

Cenik oglaševanja

Rokovnik izdaj Zelene dežele 2014

 

Dodatne informacije o oglaševanju v Zeleni deželi lahko dobite na:

zelena.dezela@kgzs.si, telefon: 01 513 66 40, gsm: 041 779 132.

Glasilo Zelena dežela

Zelena dežela je revija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki jo na dva meseca prejemajo vsi njeni člani. Letno izide 6 številk. Namenjena je obveščanju članov KGZS o aktualni problematiki, novostih, pomembnih strokovnih vprašanjih, o delu organov KGZS na vseh ravneh in o delu strokovnih služb. Velik pomen ima tudi na področju spodbujanja formalnega in neformalnega izobraževanja ter informiranja o širše zanimivih temah.


Naklada revije je 77.000; od tega razpošljemo dobrih 76.000 izvodov na naslove vseh naših članov po vsej Sloveniji, približno 1000 pa naročnikom, ki niso naši člani, a so izrazili željo po rednem prejemanju časopisa. To so pretežno podjetja, srednješolski in visokošolski učitelji, upravne enote, občine ter posamezniki. Zelena dežela je edina strokovno-poljudna revija na podeželju in tudi v mestih v tako visoki nakladi.

Pravila oglaševanja v volilni kampanji

S temi pravili KGZS kot izdajatelj glasila Zelena dežela in spletne strani www.kgzs.si skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) ureja obseg, pogoje in način predstavljanja kandidatov za redne volitve evropskih poslancev v Evropski parlament, ki bodo izvedene v nedeljo, 25. maja 2014.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred volitvami, to je 25. aprila 2014. Politične stranke in volivci lahko svojo kampanjo, programe in kandidate v času volilne kampanje predstavijo na spletni strani www.kgzs.si, pred tem pa v glasilu Zelena dežela, ki bo izšla 16. aprila 2014 (vendar v skladu s predpisi in določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji.)

KGZS, ki je ustanovitelj glasila Zelena dežela in spletne strani www.kgzs.si, je sprejela odločitev, da so vse objave, povezane z evropskimi volitvami, plačljive po rednem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.kgzs.si.

Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Uredništvo glasila Zelena dežela in spletne strani www.kgzs.si ne bo dopuščalo, da bi omenjena medija postale prostor za diskreditiranje političnih tekmecev, ne bo dopustilo, da bi kršili splošne in veljavne civilizacijske norme v medčloveških odnosih in ne bo dopuščalo takih napadov na tekmece, ki bi bili pod ravnijo dobrega okusa. To so splošne norme, ki varujejo pred pretiravanji in omogočajo, da pozneje tekmeci na volitvah lahko tvorno sodelujejo, čeprav niso enakih misli.

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 125,  december 2014

 

  • Tema meseca: Znanje in inovacije za delovna mesta v kmetijstvu in na podeželju
  • Pogovor: Številne dejavnosti dajejo pestro ponudbo - Boris Uranjek, inovativni mladi kmet 2014
  • Aktualno: Ko vreme kroji kmetijsko usodo
  • Nasveti:  Ko za prodano blago ni plačila
  • Priloga: Nove označbe - prednost za domače izdelke