English

Za razvoj slovenskega podeželja


30.11.2018 •

Kakovost sena in sodobna kmetijska tehnika za njegovo spravilo

Seminar v v torek, 4. decembra ob 10. uri na KIS-u v Ljubljani  

Travinje v Sloveniji pokriva skoraj 60 % kmetijskih zemljišč v uporabi, zato ga moramo kar najbolje izkoristiti. Kakovostno pridelana in pospravljena krma je ključnega pomena za pokrivanje beljakovinskih in energijskih potreb živali in osnova za kakovostno mleko in meso. Praviloma so hranilne snovi iz kakovostne voluminozne krme tudi cenejše, kot v dokupljeni močni krmi. Sušenje krme na tleh je poleg siliranja, še zmeraj prevladujoča oblika konzerviranja voluminozne krme pri nas, seno in silaža pa se v obroku za krave velikokrat dopolnjujeta.

VABILO, PRIJAVNICA IN PROGRAM

Kotizacije ni!


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC