English

Za razvoj slovenskega podeželja


23.11.2018 •

Mednarodna konferenca v Zagrebu

Vloga parlamentov pri oblikovanju prihodnjih politik na področju prehrane in kmetovanja  

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič se je kot predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike Slovenije v  Zagrebu udeležil medparlamentarne konference z naslovom "Vloga parlamentov pri oblikovanju prihodnjih politik na področju prehrane in kmetovanja".

Sodelujoči so si uvodoma izmenjali izkušnje o postopku sprejemanja nacionalnih strateških načrtov. Vsi so se strinjali, da se sredstev za kmetijstvo v naslednji finančni perspektivi EU ne sme zniževati, prav tako pa je potrebno zmanjšati birokracijo. Evropski komisar Phil Hogan je poudaril, da ni EU tista, ki povečuje birokracijo, temveč države članice same, zato jih je pozval, na pri pristojnih ministrstvih preverijo razloge.

Tudi v okviru razprave o generacijski obnovi so se sodelujoči strinjali, da se evropskih sredstev za ta namen ne sme zniževati in da je treba birokracijo zmanjšati ali zamejiti. Število morebitnih prevzemnikov se veča, sredstva za te spodbude pa se zmanjšujejo. Ob tem je Cvetko Zupančič dodal, da je hkrati treba urediti upokojevanje tistih kmetov, ki predajajo kmetije mladim prevzemnikom.

Izmenjava izkušenj in mnenje je potekala tudi o vlogi lokalnih skupnosti pri razvoju podeželja. Stališče vseh je, da je treba podpreti lokalno pridelano hrano lokalnih kmetij in kmetijskih organizacij. Ta podpora ne bo pripomogla samo k izboljšanju stanja v kmetijstvu, pač pa tudi razvoju turizma na podeželju ter s tem zmanjševanju izseljevanja iz podeželja v  mesta.

Sodelujoči so se pogovarjali tudi o raziskavah v kmetijstvu in varnosti ter kvaliteti hrane.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC