English

Za razvoj slovenskega podeželja


29.10.2018 •

Predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

KGZS - Zavod Ptuj, 5. novembra  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v sodelovanju s KGZS - Zavodom Nova Gorica organizira predstavitev prvega javnega razpisa za podukrep 9.1, Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Dnevni red:

  1. predstavitev postopka pridobitve priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev,
  2. predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014 – 2020,
  3. vprašanja in odgovori.

 

Predstavitev bo v ponedeljek, 5.11.2018 od 10.00 ure do 12.00 ure

v dvorani KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj.

Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo predpise in postopek, ki spodbuja povezovanje kmetov in lastnikov gozdov v organizacije oziroma skupine proizvajalcev.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC