English

Za razvoj slovenskega podeželja


30.08.2018 •

Prašičerejci podpisali dogovor o sodelovanju

Skupen dogovor za prihodnost slovenske prašičereje  

Na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA so predstavniki GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije podpisali dogovor o sodelovanju na področju prašičereje.

GZS-ZKŽP, KGZS in ZZS s tem dogovorom o sodelovanju potrjujejo medsebojni interes za izboljšanje konkurenčnosti prašičerejskega sektorja v Sloveniji. Podpisniki dogovora o sodelovanju ugotavljajo, da je sodelovanje med GZS-ZKŽP, KGZS in ZZS ključno za izboljšanje konkurenčnosti sektorja, tehnološki napredek, povečanje staleža živali ter ohranjanje kakovosti. Zato si bo vsak po svojih močeh in v okviru svojih pristojnosti, prizadeval za uresničevanje ciljev, določenih s tem dogovorom o sodelovanju. Cilje bodo uresničevali predvsem z izboljšanjem poslovnega sodelovanja, vzpostavitvijo in nadaljnjo krepitvijo partnerstva ter prizadevanji za povečevanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Glavni cilji dogovora o sodelovanju so predvsem: povečanje števila tekačev iz 115.000 na 180.000, povečanje letnega zakola pitancev na 300.000, vzpostavitev masnih bilanc, ohranjanje kakovosti slovenskega prašičjega mesa ter da prašičereja postane ekonomsko zanimiva panoga.

David Skornšek, predsednik sekcije prašičerejcev pri GZS-ZKŽP in direktor družbe Farme Ihan d.d., je ob tej priložnosti povedal: »Kot pobudniki podpisa dogovora si bomo prizadevali za razvoj panoge in dvig samooskrbe slovenskega svinjskega mesa.«. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije je dejal: »Cilje bomo uresničevali predvsem z izboljšanjem poslovnega sodelovanja, vzpostavitvijo in nadaljnjo krepitvijo partnerstva ter prizadevanji za povečevanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja«. Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa je dodal: »Čeprav je memorandum kratek, je bila pot do njega dolga in je zahtevala kar nekaj dogovarjanj in usklajevanj. Je pa pravi korak k boljšemu sodelovanju v korist slovenske prašičereje«.

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC