English

Za razvoj slovenskega podeželja


23.03.2018 •

Nova brošura o invazivnih rastlinah in kmetijstvu

Priročnik za hitro odkrivanje škodljivih rastlin  

Tujerodne invazivne rastlinske vrste postajajo vedno večji problem tudi v Sloveniji, saj so zelo prilagodljive, se hitro razmnožujejo in preprečujejo rast domorodnih vrst. Negativni vplivi invazivnih rastlinskih vrst se kažejo tudi na kmetijskih površinah, ker povzročajo neposredno gospodarsko škodo pri gojenju kmetijskih rastlin. Najbolj uspešno reševanje te problematike je prav zgodnje odkrivanje invazivnih vrst, ker je na ta način ukrepanje lažje in učinkovitejše.

Pri kmetijski pridelavi je zato pomembno, da so kmeti seznanjeni s problematiko invazivnih rastlinskih vrst in jih znajo pravočasno prepoznati ter ob njihovem pojavu ustrezno ukrepati. To pa prispeva tudi k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, vključno ukrepov razvoja podeželja.

Za namen zgodnjega prepoznavanja tujerodnih rastlin in njihovega uspešnega zatiranja je MKGP pripravilo novo, dopolnjeno različico brošure o invazivnih rastlinah, v kateri so s slikovnim gradivom predstavljene najpogostejše invazivne rastline, ki se pojavljajo na kmetijskih površinah ali v njihovi bližini.

BROŠURA


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC