English

Za razvoj slovenskega podeželja


18.05.2017 •

Posvet o razvoju ekološkega kmetovanja

Zakaj povpraševanje presega ponudbo?  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta včeraj organizirala posvet na temo nadaljnjega razvoja ekološkega kmetovanja.

NOVO:

Ekološko kmetijstvo, Slovenija 2016

Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo

Ljudje in zemlja Prispevek o ekološkem kmetovanju v kmetijski oddaji

Vsebina posveta je bila  povezana s Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, kjer ima posebno mesto tudi ekološko kmetovanje.

V letu 2017 je čas, da se soočimo s trenutnim stanjem ekološkega kmetovanja v Sloveniji ter ukrepamo v smeri hitrejšega razvoja, je bila iztočnica posveta.

V uvodnem pozdravu je predsednik KGZS Cvetko Zupančič izpostavil, da želi KGZS s tem posvetom, ki ga organizira skupaj z MKGP, pregledati stanje na pomembnem področju kmetovanja - ekološko kmetijstvo, kam gre razvoj, kje se zatika, zakaj ni na trgu več ekološke hrane in zakaj imamo težave s trženjem, povezovanjem in javnim naročanjem.  

»Sledimo ključnim ciljem zapisanim v izvedbene dokumente strategije razvoja slovenskega kmetijstva za to področje. Zanimanje za tovrstno kmetovanje raste, potrošnik sprašuje po ekoloških izdelkih in ponudba ne dosega povpraševanja.«

»Dotaknili se bomo tudi svetovanja za področje ekološkega kmetovanja. KGZS želi okrepiti svetovanje, metodologijo, pristope tudi za to področje, rastejo pa tudi z razvojem povezani problemi, ki jih pa moramo skupaj reševati.Vse predavatelje ki so se odzvali povabilu, vabim da z svojimi prispevki ustvarijo ugodno vzdušje za potek delavnic, ki so pripravljene v nadaljevanju dneva,« je povedal Zupančič.

Državna sekretarka na MKGP mag. Tanja Strniša pa je povedala: »Namen predstavitev dobrih praks uspešnih ekoloških kmetij, povezovanja ekoloških kmetov in delavnic o tehnoloških vprašanjih, prenosu znanj ter trženju ekoloških proizvodov je predlagati rešitve za pospešitev doseganja ciljev razvoja ekološke pridelave, ki smo si jih zadali v PRP do leta 2020, to 5.000 kmetij in 55.000 ha, trenutnop pa imamo 3.500 kmetij in slabih 40.000 ha površin v ekološki pridelavi.«

Program

Referati

mag. Marjeta Bizjak, Direktorat za kmetijstvo, MKGP:

Analiza in opis ekološkega kmetovanja v Sloveniji

 

Anton Jagodic, KGZS:

Posebnosti pri svetovanju v ekološkem kmetijstvu

 

dr. Anamarija Slabe, ITR:

Elementi razvojnega potenciala ekološkega kmetijstva v Sloveniji

 

dr. Martina Bavec, Univerza v Martiboru, Inštitut za ekološko kmetovanje:

Raziskave na področju ekološkega kmetijstva

 

Toni Kukenberger

Ekološka kmetija Kukenberger

 

Jože Ocepek, Bio s kmetij:

Predstavitev skupnega trženja

 

Skupno poročilo delavnic

 

Video posnetek posveta

 

NOVO:

Ekološko kmetijstvo, Slovenija 2016

Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo

Ta se neposredno nanašajo na vsebino Ukrepa M11 Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014–2020 in so v pomoč poljedelcem, da bodo ustrezno in pravilno izvajali aktivnosti v okviru omejitev in možnosti, ki jih prinaša vključenost v shemo ekološko kmetovanje.


Objave v medijih:

NOVO: Ljudje in zemlja: Kmetijska oddaja na RTVSLO:

Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji

 

Petra Šubic, Agrobiznis, Finance:

Kmetje izgubljajo voljo za ekopridelavo

 

Gorazd Kosmač, MMC RTV SLO:

Slovensko ekološko mleko zlijejo v preostalo mleko in izgubi sledljivost

 

Darja Zemljič, Kmečki glas:

Ponudba ne sledi povpraševanju

 

Petra Šubic, Agrobiznis, Finance:

Kako šest ekoloških kmetov skupaj trži jabolka

 

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja

 

 

Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC