English

Za razvoj slovenskega podeželja


20.04.2017 •

Druga seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Osrednja tema shema izbrana kakovost za zelenjavo  

Strokovni odbor za vrtnarstvo se je 14. aprila 2017 sestal v razširjeni sestavi z namenom, da se dogovorijo o vstopu pridelovalcev zelenjave v shemo Izbrana kakovost (IK). Na sejo so bili zato povabljeni tudi člani Sektorskega odbora za promocijo vrtnin, direktor KGZS ter predlagatelji sprememb zakonodaje o promociji.

Uvodoma so člani potrdili Program dela Strokovnega odbora za vrtnarstvo za obdobje 2016 – 2020 v prvotni predlagani obliki, saj nihče od članov v dogovorjenem roku ni posredoval pripomb na predlog programa.

V nadaljevanju je vodja Sektorskega odbora za promocijo vrtnin Natalija Pelko opisala dosedanje delo odbora pri pripravi kriterijev sheme IK in težave zaradi katerih je odbor prenehal z delovanjem. Na to temo se je odprla široka razprava med vsemi prisotnimi.

Ugotovili so, da je treba pred odločitvijo za vstop sektorja vrtnin v shemo, spremeniti nekatere določbe v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Menijo, da sedanja  oblika zakona ne zagotavlja popolne sledljivosti zelenjave od pridelovalca do police, poleg tega ni ustrezno določen način plačevanja in obračunavanja prispevka.

Pred odločitvijo za vstop sektorja vrtnin v shemo je treba spremeniti nekatere določbe v Zakonu o promociji.

Soglasno so se odločili, da pripravijo najprej predlog sprememb zakona in šele nato kriterije za vstop v shemo IK. Za pripravo sprememb zakona so imenovali posebno delovno skupino, ki se bo sestala v zadnjem tednu aprila.

Pri vstopu pridelovalcev zelenjave v shemo Izbrana kakovost je še precej nejasnosti.

Ob koncu seje so člani odbora opozorili na problematiko odločb za vrnitev dela proizvodno vezanih plačil za zelenjadnice, neupravičenost do proizvodno vezanih plačil v primeru prazne površine v določenem obdobju leta, na neustrezne roke po izdaji odločb, ko se lahko spremeni odločbo in na nerazumno dolge roke od kontrole do izdaje odločbe. (DM)


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC